Categories
Horizon 2020 Nyheter

EU Parlamentet och Horizon 2020 budget

EU Parlamentet och Horizon 2020 budget

av Ingemar Pongratz

Diskussionerna mellan olika EU organ om budgeten för olika EU finansierings instrument som till exempel Horizon 2020 Research and Innovation fonden coh Connecting Europe Facility (CEF) fortsätter.

Vi på Fenix Scientific AB / Pongratz Consulting har tidigare rapporterat att den nya EU KOmmissionen som leds av Claude Juncker har lanserat nya Instrument för att förbättra tillgången av investerings kapital för Europeiska företag, i synnerhet för Små och Medelstora Företag i Europa. Dessa företag i synnerhet har problem att under rådande finansiell situtation hitta tillräcklig kapital för investeringar.

EU Kommissionen vill öka tillgången av investeringskapital genom att skapa en fond som kommer att innhålla både offentlig och privat kapital som skall underlätta för föreatg att investera och skapa nya jobb. Planen för denna fond kallas Juncker planen, eller EFSI (European Fund for Strategic Investment).

EFSI har skapats genom att omfördela resurser från bland annat Horizon 2020 och Connecting Europe Facility. Omfördelningen har lett till starka protester från EU Universitet och Forskningsinstitut som fruktar att den knappa tillgången av forskningsresurser kommer att minska.

Protestesterna ledde till att Horizon 2020 nedskärningarna inte blev så stora som EU Kommissionen föreslog från början och att EFSI etablerades till slut under 2015.

I slutet av oktober 2015 så röstade EU Parlamentet igenom en text som bland annat innebär att EU skall öka finansieringen av Horizon 2020 till nivån som beslutades 2013 och att öka utbetalningarna till godkända Horizon 2020.

Enligt denna omröstning så beslutade Parlamentet att påbörja förhandlingar med EU Kommissionen och EU Medlemsstater för att åteställa bland annat Horizon 2020 budgeten till ursprungsnivån. Det är tydligt att sista ordet inte är sagt i denna fråga.

Fenix Scientific AB / Pongratz Consulting teablerades av Ingemar Pongratz. Vi hjälper företag, myndigheter och andra organizationer att söka EU medel för att finansiera EU projekt. Kontakta oss gärna via vår Online formulär eller via epost till:

Ingemar.Pongratz (a) pongratzconsulting.com

Ersta av Ingemar Pongratz
Ersta av Ingemar Pongratz
Share Button

By admin

Ingemar Pongratz är konsult och EU expert med lång erfarenhet av att planera, skriva, administrera, kommunicera och rapportera EU-finansierade projekt.

Ingemar Pongratz tidigare erfarenhet inkluderar flera olika projekt såsom som tex ex Kollaborativa Projekt, Marie Curie projekt och Marie Curie programm. Ingemar Pongratz has framgångsrikt skrivit ansökningar som har resulterat i mer än 500 Million SEK för Pongratz Consulting kunder och andra organizationer.
Ingemar Pongratz har även lång erfarenhet av EU projekt kommunikation och har sammarbetat med stora organizationer som WWF för att kommunicera EU finansierade forskningsresultat till konsumenter. Ingemar Pongratz har även organiserat flera workshops, seminarier, EU Parlaments debatter och deltar aktivit inom olika utbildningsinsatser.
För hans arbete inom kommunikationsområdet så tilldelades Ingemar Pongratz Kommunikation Star priset för bästa EU projekt Kommunikation 2011.
Ingemar Pongratz har också en framgångsrikt backrund inom forskning och har publicerat ett 40 tal vetenskapliga artiklar, författat flera bok-kapitlar och även varit Editor och ansvarig för en bok som belyser riskerna associerade med kemiska kontaminenter i mat.
Ingemar Pongratz har även handledare erfarenhet av ett flertal Post-docs och doktorander.

2 replies on “EU Parlamentet och Horizon 2020 budget”