Categories
Horizon 2020 Nyheter

EU Parlamentet och Horizon 2020 budget

EU Parlamentet och Horizon 2020 budget

av Ingemar Pongratz

Diskussionerna mellan olika EU organ om budgeten för olika EU finansierings instrument som till exempel Horizon 2020 Research and Innovation fonden coh Connecting Europe Facility (CEF) fortsätter.

Vi på Fenix Scientific AB / Pongratz Consulting har tidigare rapporterat att den nya EU KOmmissionen som leds av Claude Juncker har lanserat nya Instrument för att förbättra tillgången av investerings kapital för Europeiska företag, i synnerhet för Små och Medelstora Företag i Europa. Dessa företag i synnerhet har problem att under rådande finansiell situtation hitta tillräcklig kapital för investeringar.

EU Kommissionen vill öka tillgången av investeringskapital genom att skapa en fond som kommer att innhålla både offentlig och privat kapital som skall underlätta för föreatg att investera och skapa nya jobb. Planen för denna fond kallas Juncker planen, eller EFSI (European Fund for Strategic Investment).

EFSI har skapats genom att omfördela resurser från bland annat Horizon 2020 och Connecting Europe Facility. Omfördelningen har lett till starka protester från EU Universitet och Forskningsinstitut som fruktar att den knappa tillgången av forskningsresurser kommer att minska.

Protestesterna ledde till att Horizon 2020 nedskärningarna inte blev så stora som EU Kommissionen föreslog från början och att EFSI etablerades till slut under 2015.

I slutet av oktober 2015 så röstade EU Parlamentet igenom en text som bland annat innebär att EU skall öka finansieringen av Horizon 2020 till nivån som beslutades 2013 och att öka utbetalningarna till godkända Horizon 2020.

Enligt denna omröstning så beslutade Parlamentet att påbörja förhandlingar med EU Kommissionen och EU Medlemsstater för att åteställa bland annat Horizon 2020 budgeten till ursprungsnivån. Det är tydligt att sista ordet inte är sagt i denna fråga.

Fenix Scientific AB / Pongratz Consulting teablerades av Ingemar Pongratz. Vi hjälper företag, myndigheter och andra organizationer att söka EU medel för att finansiera EU projekt. Kontakta oss gärna via vår Online formulär eller via epost till:

Ingemar.Pongratz (a) pongratzconsulting.com

Ersta av Ingemar Pongratz
Ersta av Ingemar Pongratz
Share Button