Finansiering Utanför Horizon 2020

Horizon 2020 är mycket i ropet just nu, men det finns andra källor för E finansiering. Dessa program kan vara väldigt intressanta att studera närmare för att utvärdera om det kan vara en supplement eller alternativ till Horizon 2020 ansökningar.

Pongratz Consulting har erfarenhet med flera av dessa möjligheter eller så kan vi hjälpa er via vårt nätverk att hitta den nödvändiga kompetensen att söka EU finansiering från dessa källor.

Vi kan förstås också hjälpa er att hitta andra finansiering program än de som är listade här (på engelska)

Så tveka inte att kontakta oss.

 

EUREKA EUROSTARS: The EUROSTARS scheme is specifically desgned to support research Intensive Small and Medium Sized Enterprises…

 

LIFE+: LIFE is the EU’s financial instrument supporting environmental and nature conservation projects throughout the EU…

 

Creative Europe: Creative Europe will build on the successes of the previous programmes. The aim is to further strengthen cross border cooperation between the creative sectors within the EU and beyond…

 

ECO-INNOVATION: The Eco-innovation initiative is for organisations that have developed an environmental product, service, management practice or process which has a proven track record, yet is not fully marketed due to residual risks

 

COSME: The new Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises (COSME) will run from 2014 to 2020, with a planned budget of €2.3bn…

Share Button