Populärvetenskapliga artiklar

Populärvetenskapliga artiklar: 

Forksningkommunikation är en viktig aspekt inom EU finansiering. EU Kommissionen har tydligt deklarerat att kommunikation är en viktig del av alla EU finansierade projekt inklusive Horizon 2020.

Till skillnad från föreagående EU finansierade ramprogram så har kraven på EU finansierade projekt skärps betydligt och det räcker inte längre med att presentera forskning. Under Horizon 2020 är det viktigt att projekten kommunicerar med allmänheten och förklarar vad forskningen syftar till och på vilket sätt EU medborgare kan dra nytta av forskningen som de betalar för. Populärvetenskapliga artiklar kan därför vara viktiga delar i ett projekts kommunikation strategi.

Pongratz Consulting kan här dra nytta av den expertis som Ingemar Pongratz och Sofia Kuhn har utvecklat under tidigare projekt. Med vår backgrung inom medicinskt forskning och Life Sciences kan vi hjälpa att presentera komplexa forskningsresultat på ett sätt som engagerar allmänheten.

Vi kan även hjälpa er med att sammafatta olika möten och presentatioer inom Medicin, Hälsa och Life Sciences så att presentationerna lämpar sig för allmänheten, och vi kan även hjälpa till med att producera texter och annat tryckt material.

Kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa er med att förklara era forskningsresultat på ett sätt som engagerar allmänheten så att de förstår budskapet som ni vill framföra med hjälp av populärvetenskapliga artiklar.

Använd gärna kontaktformuläret eller skicka oss ett meddelande via epost

Ingemar.Pongratz(a)pongratzconsulting.com

Share Button