Horizon 2020 Projekt administration

Förhandlingar

Efter att ditt EU projekt är godkänd av EU Kommissionen och du har erhållit EU bidrag, bistår vi dig gärna med förberedelser och hjälper dig med EU förhandlingarna och budget. Vi samlar all nödvändigt information från partners och ser till att dessa levererar i tid. Vi sammanställer all information och ser till att du förhandlingarna går framåt. Vi kan hjälpa dig med juridiska kontakter om du behöver ett konsortialavtal.

Evenemang och möten

Vi kan planera din kick-off möte eller andra EU workshops och möten. Kanske du vill organisera ett möte i samband med en större konferens men inte har tid att hålla kontakt med konferensorganisatörerna och all logistik det innebär. Med vårt omfattande nätverk kan vi också föreslå relevanta intressenter för att bjuda in till mötet eller verkstad.
Projektledning

Som administrativ partner i konsortiet kan vi ta på projektadministration, från förberedelserna av den första “kick-off” möte till den sista rapporten. Vi kan även ta hand om projekt kommunikation.

Våra partners skräddarsydda web-verktyg ser till att du får information av statusen av kommande milstolpar och delresultat i en tidslinje, hjälper dig dataöverföring och filarkiv, håller reda på händelser och kalender, och innehåller alla relevanta dokument och information som du behöver för rapportering.

Därkan du spara kontaktuppgifter och andra verktyg såsom en wiki eller ett forum på en som behöver stöd.
Project Kommunikation

Tillsammans med Muninn Science har vi omfattande expertis inom EU-projektet kommunikation.

Vi kan hjälpa dig med administrationen och utarbeta en plan för hur man bäst når ut baserat på din budget och behov. Vi kan ta hand om all kommunikation under projektets löptid från planering via inrättande av alla kommunikationsverktyg för aktiv kommunikation av projektets resultat till de identifierade målgrupper.

Utbildning

Vi kan utbilda dig och din konsortium för att bättre kunna hantera projekt rapportering, tid och ekonomisk förvaltning och kommunikation av forskningsresultat. Med våra tips och tricks, kommer projektadministration blir tydligare och mindre tidskrävande.

Share Button