Ingemar Pongratz Pongratz Consulting

ingemar_black_and_whiteIngemar Pongratz Pongratz Consulting

Pongratz Consulting etablerades av Ingemar Pongratz 2011. Ingemar Pongratz är konsult med lång EU erfarenhet. Ingemar Pongratz har deltagit i ett flertal olika EU finasierade EU och har varit inblandad i alla delar som ingår i det svåra arbetet att planera EU projekt. För att framgångsrikt söka EU finansiering är det viktigt att tänka igenom projektet alla olika beståndsdelar såsom policy, administration, samordning, implementering och kommunikation. Ingemar Pongratz har varit drivande ett ett flertal olika projekt inom olika områden och har totalt säkrat nära 500 MSEK till olika organisationer i EU finansiering. Ingemar Pongratz har ett gediget forskningbakgrund, och 40 publicerade vetenskapliga artiklar och översiktsartiklar. Ingemar Pongratz har också varit med och skrivit flera bok-kaplitar och är även Editor till en bok som handlar om hur kemiska föroreningar i maten kan påverka hälsan. Winner of Communication Star Price 2011

Ingemar Pongratz har även utvecklat ett stort intresse för forksningskommunikation och har deltagit i flera kampanjer där han har varit med om informerat konsumenter om olika vetansklapliga resultat. För detta arbete så erhöll Ingemar Pongratz “Communication Star” priset 2011 för bästa kommunikationinsats av EU finansierad forskning till konsumenter

http://ingemarpongratz.brandyourself.com/

Ingemar har en examen i biokemi och en doktorsexamen i molekylärbiologi och lång erfarenhet inom molkylär nutrition och molekylär toxikologi. Ingemar har även handlett ett flertal doktorander och post-docs och har etablerat ett stort nätverk. Ingemar Pongratz skrev tex PATHFINDER projektet, som var en av finalisterna till EU Descartes priset 2005, för bästa EU kollaborativa projekt och som koordinerades av Professor Jan-Åke Gustafsson.

Ingemar har även organiserat ett flertal seminarier och workshops, både som talare och som mderator

Ingemar Pongratz Video Presentation

[wpdm_file id=13 title=”true” desc=”true” ]

Share Button

One reply on “Ingemar Pongratz Pongratz Consulting”