Planera EU Projekt Kommunikation

Planera EU Projekt Kommunikation

Inom Horizon2020 och andra EU finansierade forskningprojekt finns det krav att projektet skall inkludera olika kommunikationsaktiviteter. Projektet skall inte bara sprida sina forskningrön utan etablera dialog med olika intressenter och även med konsumenter. EU finansierad forskning skall alltså teblera en dialog.

IMG_0581

Detta innebär nya krav på kommunikations insatserna som Horizon 2020 projekt skall utföra.

För EU-finansierade projekt kommer det att vara viktigt att planera sina kommunikations insatser noga. Det kommer att vara viktigt att i förväg planera hur forskninsresultat skall kommuniceras, hur dialogen med olika intressenter skall föras och hur budskapet skallanpassas så att den passar mottagaren.

Det kommer att vara viktigt att redan i ansökningsförfarandet identifiera olika kommunikations kanaler som projektet skall utnyttja och presentera hur dessa kommer att användas. det kan röra sig om Sociala Medier, Filmer, och annat material skall produceras, distribueras och hur  budskapet skall presenteras så att mottagarna förstår vad forskningen vill åstankomma och vilka fördelar forskningen innebär för alla EU medborgare.

Detta är mycket viktigt i en tid då då vi alla mer eller mindre översvämmas av information. Om forskningen vill nå ut till allmänheten måste den kunna väcka intresse.

Fenix Scientific / Pongratz Consulting har lång erfarenhet av kommunikation. Vår erfarenhet går längre än att planera konferanser. Vi kan hjälpa att anpassa budskapet så att den passar mottagarna, vi kan hjälpa er att planera hur projektet bäst utnyttjar Sociala Medier, vi kan hjälpa er att planera andra aktiviteter som tex Online Kurser och dokumentärfilmer.

Tillsammans med Sofia Kuhn och Lovisa Svensdotter har vi mycket stor erfarenhet att planera EU kommunikation.

Så tveka inte att kontakta oss, använd gärna kontaktformuläret eller skicka en epost till:

Ingemar.Pongratz(a)pongratzconsulting.com

Vi ser fram emot att hjälpa er.

Share Button