Categories
Horizon 2020 Nyheter

Kommer Horizon 2020 budgeten att minska?

Kommer Horizon 2020 budgeten att minska?

Av Ingemar Pongratz

EU Kommissionen har informerat att Horizon 2020 utlysningarna för år 2016 / 2017 kommer att offentligöras senare i höst, planen är att utlysningarna kommer öppna i mitten av oktober 2015 och de första deadlines är planerade till våren 2016.

Vi på Fenix Scientific AB / Pongratz Consulting har redan tillgång till alla utkast och vi håller på och går igenom dessa för att se om det finns ändringar och hur dessa eventuella ändringar  kommer att påverka våra kunder.

Vi på Pongratz Consulting har redan skrivit om att EU Kommissionen har genomfört ett flertal ändringar som påverkar Horizon 2020, till exempel så har EU Kommissionen lanserat Juncker planen som skall del finansieras med Horizon 2020 medel.

Det verkar dock som om Horizon 2020 riskerar att minskas ytterligare. I en artikel som publiceras i Science|Business så diskuterar ordförande Kurt Dekatelare från LERU (League of European Research Universities) att Europeiska rådet än en gång verkar vara inställda på att minska Horizon 2020 budgeten denna gång genom att minska tillgängliga medel för framtida utbetalningar. Detta kommer att minska antalet Horizon 2020 projekt som kan få finansiering.

Detta kommer, enligt LERU, att påverka negativt Europas forsknings aktivitet och även bilden av Europeiskt  forskning och innovation.

Diskussionen fortsätter i Bryssel och vi vet inte hur slutresultatet kommer att bli. Det är dock intressant att notera att det budget nedskärningarna inte kommer att påverka Europeiska Forskningsrådet ERC, Marie Curie och Widening schemat.

Fenix Scientific / Pongratz Consulting hjälper företag och organisation som vill söka medel från EU Kommissionen olika stöd och som skriva EU projekt ansökningar. Kontakta oss gärna via vår online formulär eller genom att skicka en epost till:

Ingemar.Pongratz (a) Pongratzconsulting.com

Ingemar Pongratz Nacka 2015
Ingemar Pongratz, Nacka 2015
Share Button

By admin

Ingemar Pongratz är konsult och EU expert med lång erfarenhet av att planera, skriva, administrera, kommunicera och rapportera EU-finansierade projekt.

Ingemar Pongratz tidigare erfarenhet inkluderar flera olika projekt såsom som tex ex Kollaborativa Projekt, Marie Curie projekt och Marie Curie programm. Ingemar Pongratz has framgångsrikt skrivit ansökningar som har resulterat i mer än 500 Million SEK för Pongratz Consulting kunder och andra organizationer.
Ingemar Pongratz har även lång erfarenhet av EU projekt kommunikation och har sammarbetat med stora organizationer som WWF för att kommunicera EU finansierade forskningsresultat till konsumenter. Ingemar Pongratz har även organiserat flera workshops, seminarier, EU Parlaments debatter och deltar aktivit inom olika utbildningsinsatser.
För hans arbete inom kommunikationsområdet så tilldelades Ingemar Pongratz Kommunikation Star priset för bästa EU projekt Kommunikation 2011.
Ingemar Pongratz har också en framgångsrikt backrund inom forskning och har publicerat ett 40 tal vetenskapliga artiklar, författat flera bok-kapitlar och även varit Editor och ansvarig för en bok som belyser riskerna associerade med kemiska kontaminenter i mat.
Ingemar Pongratz har även handledare erfarenhet av ett flertal Post-docs och doktorander.

One reply on “Kommer Horizon 2020 budgeten att minska?”