Sociala Medier för Forsknings Projekt

Sociala Medier för Forsknings Projekt:

 

Fenix Scientific AB / Pongratz Consulting har lång erfarenhet av att planera och implementera kommunikations aktiviteter för EU finansierade projekt. Ingemar Pongratz och Sofia Kuhn har deltagit i flera olika EU finansierade projekt och tog bland annat emot Communication Star priset för bäst EU projekt kommunikation 2011.

Vår erfarenhet genom deltagande i EU finansierade aktiviteter har gett oss viktig kunskap om hur EU finansierade projekt kan utnyttja olika kommunikationsknaler som till exempel Sociala Medier för sin projekt kommunikation.

I Horizon 2020 och även andra EU finansierade instrument har ökat kraven för EU projekten att kommunicera forskningsresultat till allmänhet och till andra intressenter. I Horizon 2020 projekt kommer det att vara viktigt att både planera och utföra flera olika kommunikationsaktiviteter och Social Media har en given del i aktiviteterna som EU projekt kan planera och utföra.

  • Genom ett väl planerat deltagande via olika Social Media kanaler EU finansierade projekt kan få en mängd olika fördelar.
  • Väl planerad deltagande i Sociala Medier kan öka medvetenheten om projektets forskningsresultat och öka intresset om EU projektet och om projektets forskning.
  • Sociala Medier kan också användas för att nå ut till olika målgrupper och för att kommunicera med målgruppen.
  • Sociala Medier kan även användas för att öka synlighten för projektets hemsidor genom att öka sökbarheten om EU projektets hemsida i olika sökverktyg som till exempel Google, Yahoo, Bing etc.

Ingemar Pongratz och Sofia Kuhn har mycket erfarenhet av att planera och utnyttja Sociala Medier för EU finansierade projekt. Vi kan hjälp er med att etablera närvaron, hålla de olika sidorna uppdatarede och se till att projektet når olika målgrupper. Vi har erfarenhet både från forskning och från kommunikation och med vår hjälp kan vi se till att våra kunder kan fokusera på andra delar av projektet

Kontakta oss gärna, antigen via epost eller via vår online kontaktformulär så att vi kan sätta en tid för att diskutera mer om hur vi kan hjälpa er

Ingemar.Pongratz(a)pongratzconsulting.com

DSC_0017

Share Button