Tjänster inom Forskningskommunikation

Tjänster inom Forskningskommunikation:

Ingemar Pongratz och Sofia Kuhn har beprövad erfarenhet inom forskningskommunikation. De mottog 2011 priset för bästa EU projekt kommunikation för deras instaser att förbättra hur EU projekt kommunicerade med olika intressenter och med allmänheten. Ingemar Pongratz etablerade även CommNet, ett näverkt av EU projekt kommunikatörer som var verkade för att öka medvetandet om hur viktig kommunikation är för forskning och vetenskap.

Både Ingemar Pongratz och Sofia Kuhn har även erfarenhet av forskning och innovation, vilket gör att vi på Pongratz Consulting har möjlighet att ta fram effektiva kommunikations strategier.

När projekt skall arbeta med kommunikation av forskningsresultat, är det viktigt att sätta sig in i hur budskapet kommer att tas emot. Det är viktigt att beakta hur mycket information mottagaren har om forskningsområdet och hur olika intressenter kommer att tolka informationen. Det är viktig att planera i förväg så att iinformationen verkligen når fram.

Pongratz Consulting kan hjälpa till med de olika stegen inom kommunikation. Vi kan hjälpa till att planera hur projekt skall kommunicera med omvärlden och vi kan hjälpa till praktiskt, till exempel med att hålla hemsidor uppdaterade och se till att projektet syns på olika Sociala Medier.

Exempel av våra kommunikationstjänster inkluderar:

 

Social Media: Vi kan hjälpa er att planera projektets närvaro på Social Media och vi kan även ta hand om hemsidan. Vi kan även hjälpa med att hålla hemsidor uppdaterade och se till att projektet når ut i Sociala Media. Det kommer att hjälpa till att projektet hemsida rankas högt i olika sökmotorer som Google.

Hemsidor: Pongratz Consulting kan hjälpa er med att utveckla hemsidor lämpliga för EU finansierade projekt

Film Dokumentärer: Vi samarbetar med Lovisa Svensdotter. Lovisa är TV producent och har producerat filmer och dokumentärer. Vi kan hjälpa till att producera dokumentärer om forskningen som projektet utför och se till att den presenteras via olika kanaler.

Tryck Material: Vi hjälper till att ta fram olika broschyrer och andra informationsblad om er projekt och er forskning som kan användas till exempel för att dela ut infomation i olika möten eller konferenser.

Seminarier och Workshops: Vi kan hjälpa till att identifiera lämpliga deltagare och lämpliga talare för workshops och seminarier.

Om ni är intresserade av Pongratz Consulting tjänster, kontakta oss gärna via vår kontaktformulär eller via epost.

Ingemar.Pongratz(a)pongratzconsulting.com

 

_openitem-1

Share Button