Categories
Uncategorized

Avslags frekvens i Horizon 2020

Avslags frekvens i Horizon 2020

Av Ingemar Pongratz

 

Science|Business, University World News rapporterar att EU Kommissionen är mycket bekymrad över hur få Horizon 2020 ansökningar blir godkända och faktiskt erhåller EU finansiering.

I en studie som Kommissionen har tagit fram framgår det att endast 12.9% av alla ansökningar som skickas får finansiering, en siffre som är lagre an i föregående ramprogram FP7, där nästa 20% av ansökningarna godkändes och erhöll finansiering. Tyvärr kommer den låga siffran i Horizon 2020 att sänkas ytterligare, eftersom Horizon 2020 budgeten kommer att sänkas för att finansiera EFSI (European Fund for Strategic Investment).

 

Förmodligen är siffrorna i realiteten ännu lägre eftersom EU kommissionen baserar sin statistik på steg 2 ansökningar (i utlysningar som använder sig a fler-steg processen) eller av 1 Stegs ansökningar.

När vi studerade siffrorna och inkluderade alla ansökningar så sjönk finansieringsgraden till 3%. Det ä märkligt att alla ansökningar inte räknas in i statistiken. Detta kan bero på att EU Kommissionen har den felaktiga bilden att arbetet med att färdigställa Första Steget är minimal. Alla som har arbetat med EU ansökningar vet dock att det krävs mycket arbete att ta fram alla stegen i en EU ansökan.

EU Kommissionen skriver att nya förslag kommer att komma som förhoppningsvis rättar till detta problem. Förhoppningsvis kommer dessa åtgärder att förbättra utvärderingssystement, så att organisationer som skickar in en EU ansökan får bättre feedback, speciellt under första steget.

Risken är annars att färre och färre kommer att söka EU finansiering. Speciellt känsliga för detta är till exempel småföretag som är en prioriterad grupp. Men om dessa förtag anser att Horizon 2020 är för svår så kommer dessa att sluta söka sig till EU finansiering, vilket är orecis det som EU försöker förbättra.

Fenix Scientific AB / Pongratz Consulting hjälper organisationer som vill söka EU finansiering. För att komma i kontakt med oss använd gärna vår online kontaktformulär eller skicka epost till:

Ingemar.Pongratz (a) pongratzconsulting.com

Agesta av Ingemar Pongratz
Agesta av Ingemar Pongratz
Share Button