Categories
EU finansiering Horizon 2020 Nyheter

Horizon 2020 budgeten klar

Horizon 2020 budgeten klar

av Ingemar Pongratz

EU Kommissionen budget har blivit godkänd både av EU Parlamentet och av Europeiska Unionens Råd även kallad EU Rådet.

Efter en kort discussions runda mellan EU-Parlamentet och EU Rådet som representerar de enskilda medlemstaterna så har EU budgeten för 2016 fått grönt ljus.

Vi på Pongratz Consulting har tidigare rapporterat att EU Parlamentet har krävt att Horizon 2020 skulle få budgeten återställd till det som beslutades 2014, men uppenbarligen har Parlamentet bara delvis lyckats i denna fråga.

I och med det så är även budgeten för EU Kommissionens olika forskningsinstrument, som till exempel Horizon 2020, ERASMUS +, LIFE +, COSME och även andra finansieringsinstrument blivit godkänd och EU Kommissionen har nu tydliga siffror på hur mycket anslag som kan komma att delas ut till alla EU projekt under 2016.

Jämfört med utgångsbudet så erhöll EU Kommissionens forsknings finansieringsinstrument något högre anslag. Men EU Parlamentets lyckades inte att återställa budget för Horizon 2020, Connecting EUROPE Facility (CEF) eller European Institute of Innovation and Technology (EIT) som fick se sin budget reducerat för att bekosta andra satsningar framför allt European Fund for Strategic Investment (EFSI) eller som den också kallas Juncker planen.

Detta betyder att Horizon 2020 kommer att dela ut strax över 10 Billioner EUR till redan godkända projekt coh kommer att att finansiera (eller godkänna) under 2016 projekt till ett värde av strax under 10 Billioner EUR.

I och med detta beslut så är alla formella bitar på plats och Horizon 2020 och andra EU forsknings fonder kommer att fokusera på att redan beslutade utlysningar.

Ingemar Pongratz etablerade Fenix Scientific / Pongratz Consulting och hjälper föreatg och andra organisationer som vill hitta och ansöka om finansiering för sina projekt från EU’s olika fonder. Vi hjälper med planering och med ansökningsförfarandet. Om ni vill komma i kontakt med oss så använd gärna vår Online Formulär eller skicka en epost till:

Ingemar.Pongratz (a) pongratzconsulting.com

View of Bangkok av Ingemar Pongratz
View of Bangkok av Ingemar Pongratz

 

 

Share Button

By admin

Ingemar Pongratz är konsult och EU expert med lång erfarenhet av att planera, skriva, administrera, kommunicera och rapportera EU-finansierade projekt.

Ingemar Pongratz tidigare erfarenhet inkluderar flera olika projekt såsom som tex ex Kollaborativa Projekt, Marie Curie projekt och Marie Curie programm. Ingemar Pongratz has framgångsrikt skrivit ansökningar som har resulterat i mer än 500 Million SEK för Pongratz Consulting kunder och andra organizationer.
Ingemar Pongratz har även lång erfarenhet av EU projekt kommunikation och har sammarbetat med stora organizationer som WWF för att kommunicera EU finansierade forskningsresultat till konsumenter. Ingemar Pongratz har även organiserat flera workshops, seminarier, EU Parlaments debatter och deltar aktivit inom olika utbildningsinsatser.
För hans arbete inom kommunikationsområdet så tilldelades Ingemar Pongratz Kommunikation Star priset för bästa EU projekt Kommunikation 2011.
Ingemar Pongratz har också en framgångsrikt backrund inom forskning och har publicerat ett 40 tal vetenskapliga artiklar, författat flera bok-kapitlar och även varit Editor och ansvarig för en bok som belyser riskerna associerade med kemiska kontaminenter i mat.
Ingemar Pongratz har även handledare erfarenhet av ett flertal Post-docs och doktorander.