Categories
EU finansiering Horizon 2020

Nya Horizon 2020 utlysningar

Nya Horizon 2020 utlysningar

 

Av Ingemar Pongratz

EU Kommissionen har nyligen publicerat de nya Horizon 2020 utlysningar inom flera olika prioriteringar.

Vi ser att det finns många intressanta utlysningar inom Societal Challenges, inom LEIT (Leadership in Enabling Industrial Technologies), nya topics för SME-Instrument projekt och inom andra områden som Kommunikation, etc etc.

Eu Kommissionen har även presenterat nya utlysningar inom flera andra områden som till exempel ERASMUS +, LIFE +, HEALTH och CONSUMER programmen, så det finns en hel del nya områden som kan vara att studera för organisationer som söker EU finansiering för olika projekt.

Det finns också en del intressanta nyheter, som till exempel att Kommissionen kommer att minska antalet två stegs utlysningar och öka antalet en steg utlysningar, till exempel inom HEALTH (SC-1) och inom FOOD (SC-2). Detta betyder att det är väldigt viktigt att komma igång med processen så fort som möjligt för att ta fram en bra ansökan som har goda chanser för finansiering.

Att EU Kommissionen ökar (eller går tillbaka) till en steg ansökningsprocessen kommer naturligtvis att öka arbetsbelastningen för organisationer som söker EU medel. Men det kommer antagligen leda till att antalet ansökningar som skickas in för utvärdering också minskar vilket förhoppningsvis kommer att öka andelen godkända ansökningar. Just detta är ett problem som har lett till mycket diskussioner och som vi har rapporterat om tidigare.

Vi på Fenix Scientific AB / Pongratz Consulting arbetar med att hjälpa organization som söker EU medel för att finansiera projekt. Kontakta oss om ni har frågor eller behöver hjälp med processen att ta fram en EU projekt ansökan. Använd vår Online Kontaktformulär eller skicka en epost till:

 

Ingemar.Pongratz (a)pongratzconsulting.com

Skies over Nacka by Ingemar Pongratz
Skies over Nacka by Ingemar Pongratz
Share Button

By admin

Ingemar Pongratz är konsult och EU expert med lång erfarenhet av att planera, skriva, administrera, kommunicera och rapportera EU-finansierade projekt.

Ingemar Pongratz tidigare erfarenhet inkluderar flera olika projekt såsom som tex ex Kollaborativa Projekt, Marie Curie projekt och Marie Curie programm. Ingemar Pongratz has framgångsrikt skrivit ansökningar som har resulterat i mer än 500 Million SEK för Pongratz Consulting kunder och andra organizationer.
Ingemar Pongratz har även lång erfarenhet av EU projekt kommunikation och har sammarbetat med stora organizationer som WWF för att kommunicera EU finansierade forskningsresultat till konsumenter. Ingemar Pongratz har även organiserat flera workshops, seminarier, EU Parlaments debatter och deltar aktivit inom olika utbildningsinsatser.
För hans arbete inom kommunikationsområdet så tilldelades Ingemar Pongratz Kommunikation Star priset för bästa EU projekt Kommunikation 2011.
Ingemar Pongratz har också en framgångsrikt backrund inom forskning och har publicerat ett 40 tal vetenskapliga artiklar, författat flera bok-kapitlar och även varit Editor och ansvarig för en bok som belyser riskerna associerade med kemiska kontaminenter i mat.
Ingemar Pongratz har även handledare erfarenhet av ett flertal Post-docs och doktorander.