Return to Introduktion Pongratz Consulting

Om Pongratz Consulting

Om Pongratz Consulting:

imgres

Pongratz Consulting drivs av Ingemar Pongratz och är en del av Fenix Scientific AB. Vi har samlat Fenx Scientific AB konsultverksamhet för att kunna erbjuda våra kunder hjälp med att alla delar som ingår i EU finansierade projekt. Vi hjälper våra kunder att:

  • Identifiera
  • Planera
  • Utföra
  • Kommunicera

Offentlig finansierade projekt, i synnerhet projekt som finansieras av EU Kommissionen.

Pongratz Consulting bestod ursprungligen av Ingemar Pongratz och Sofia Kuhn. Både Ingemar Pongratz och Sofia Kuhn har lång erfarenhet av EU finansierade projekt och vi har byggt upp ett omfattande nätverk av experter.

Med kontor i Bryssel och i Stockholm, med nära förbindelser till EU, och med en djup förståelse av hur EU Kommissionen fungerar är vi väl lämpade att stödja alla typer av organisationer i arbetet att söka och erhålla EU-finansiering.

Vi har nyligen utökat och förstärkt vår kompetens framför allt inom EU projekt kommunikation. Genom att inkludera Lovisa Svensdotter kan vi nu även erbjuda Film och Dokumentärer inom vårt kommunikationsportfölj.

Våra kommunikations aktiviteter är fokuserade på att fylla alla de behov som EU finansierade projekt som till exempel Horizon 2020 projekt kan behöva, och inkluderar även Sofia Kuhn kunskap inom Sociala Medier.

Vi har även etablerat ett samarbete med CBTEC för att kunna erbjuda våra kunder andra kommunikationsmöjligheter (Massive Online Open Courses) och samarbetar med andra experter inom tex elektroniskt layout och design av hemsidor.

Om ni vill veta mer om Pongratz Consulting tjänster för att hjälpa er med att ansöka om EU finansiering, tveka inte att kontakta oss, antingen via vår online kontaktformulär eller via epost

Ingemar.Pongratz(a)pongratzconsulting.com

 

Share Button

Ingemar Pongratz Description in English

     Ingemar Pongratz Description in English Ingemar Pongratz is an expert in EU funding and EU project execution. Ingemar has extensive experience in many different types of EU funded projects and has been involved in EU activities since 2003, when he wrote and designed the FP6 Network of Excellence CASCADE which was coordinated by …

Share Button

Ingemar Pongratz Pongratz Consulting

Ingemar Pongratz Pongratz Consulting Pongratz Consulting etablerades av Ingemar Pongratz 2011. Ingemar Pongratz är konsult med lång EU erfarenhet. Ingemar Pongratz har deltagit i ett flertal olika EU finasierade EU och har varit inblandad i alla delar som ingår i det svåra arbetet att planera EU projekt. För att framgångsrikt söka EU finansiering är det …

Share Button
Sofia Kuhn working

Sofia Kuhn

Sofia Kuhn har 10 års erfarenhet av arbete inom life science och vetenskapskommunikation. Innan  Muninn, arbetade Sofia med vetenskaplig kommunikation av FP6 och FP7 forskningsprojekt inom områdena kost och livsmedelssäkerhet vid European Food Information Council i Bryssel där hon var involverad i att skriva, planera budget, organisera möten och och inrättandet av kommunikationskanaler för dessa …

Share Button