Projekt Analys

Projekt Analys

Har du identifierat ett nytt sunstans som du tror har potential som ett nytt läkemedel? Eller du har en idé som du vill söka finansiering för? Tror du att EU bidrag kan vara ett sätt att finansiera din idé?

Ser du en ny kommersiell möjlighet, men behöver ta fram mer information eller behöver du identifiera möjliga samarbetspartners och finansieringsmöjligheter för ditt projekt?

Vi på Pongratz Consulting kan hjälpa dig. Vi kan erbjuda en tydlig färdplan för att etablera nödvändiga kontakter med forskare, finansiärer och andra intressenter så att du kan komma vidare med din idé eller  produkt. Vi har kompetens inom Life Science, Medicin, MaterialKemi och Material Vetenskap.

Vi kan även hjälpa dig med att ta fram en tydlig roadmap och hjälpa dig att identifiera lämpliga finansieringsformer både från Svenska Finansiärer eller från Europeiska Unionens olika finansiering program och ge dig råd hur du skall planera din eller dina ansökningar för att ha störst chans för att få del av Offentlig finansiering, tex av EU Horizon 2020 eller andra finansieringsprogram.

Vi har även kontakter med privata investerare och vi kan hjälpa dig att ta fram en strategi för att på ett lämpligt sätt komma i  kontakt med finansierärer.

Vi kan också stödja er i att etablera och genomföra de nödvändiga kontakterna med olika intressenter och ge olika alternativ för hur projektet skall planeras och genomföras.

Använd vår kontaktformulär eller skicka en epost till oss för mer information eller för att beställa tid för en diskussion.

Ingemar.Pongratz(a)pongratzconsulting.com

Share Button