Tag: Godkända EU ansökningar

CASCADE-FELLOW post-doc program

CASCADE-FELLOW: Den EU finansierade CASCADE-FELLOW programmet startade 1 apr 2013 och koordineras av Universitetet i Nottinghamn. Detta program är delfinansierad av EU Marie Curie prioriteringen och inkluderar  ett flertal 20 europeiska, internationella universitet och forskningsintensiva företag inom Life Science-området. Syftet med detta program är att utbilda och coacha en ny generation av vetenskapliga talanger, experter …

Continue reading

Share Button