Categories
EU finansiering Nyheter

Nyttan med EU finansierad forskning

Nyttan med EU finansierad forskning

Av Ingemar Pongratz

EU kommissionen har nyligen presenterat information om hur EU finansierad forskning påverkar Europeiskt Innovation och Europeiskt forskning. Studien som baseras på effekterna från förra EU finansierade ramprogrammet FP7 visar tydliga effekter på innovation och forskning

Studien, som har genomförts av oberoende experter, har fokuserat sina analyser på effekterna av FP7 på olika socioekonomiska parametrar inom olika områden.

FP7 programmet delade ut totalt ca 55 miljarder EUR för att finansiera olika forskningsprojekt.

Rapporten visar att FP7 hade tydliga effekter både organisationer och på enskilda forskare. Fördelarna för enskilda forskare kom framför allt från Marie Curie projekt (som tillexempel Ph D och post-doc projekt) men också via den nyinrättade European Research Council (ERC) som enskilda forskare kunde söka anslag ifrån för sin egen grupp.

FP7 attraherade också många nya typer av organisationer som sökte EU finansiering, framför allt från den privata sektorn. Närmare en 20% av FP7 budget gick till olika privata aktörer.

Studien visar också att FP7 finansierade ca 165.000 vetenskapliga publikationer, och visar också att Europeiska forskare är väl representerade i den internationellt och producerar närmare en tredjedel av det mest citerade artiklarna i världen.

Vidare visar studien att FP7 finansieringen resulterade i närmare 1700 patent, en siffra som dock är låg i internationellt jämförelse.

Studien kommer naturligtvis att studeras noga både på EU och nationellt nivå så hur denna studie kommer att påverka Horizon 2020 är för tidigt att säga. Men det är värt att notera att studien kommer med intressanta rekommendationer för Horizon 2020, som påpekar att administrationen av EU finansierade projekt är fortfarande en stor börda, och att Horizon 2020 måste arbeta än mer på att säkerställa att forskningen som bekostas av allmänna medel skall komma EU’s medborgare till del.

Ingemar Pongratz och Fenix Scientific AB / Pongratz Consulting är EU konsult som hjälper organisationer att söka medel från olika offentliga källor framför allt Horizon 2020. Kontakta oss gärna via vår online formulär eller via epost till

Ingemar.Pongratz (a) pongratzconsulting.com

Stockholm the Royal Garden in winter by Ingemar Pongratz
Stockholm the Royal Garden in winter by Ingemar Pongratz
Share Button