Tag: Godkända EU ansökningar

CommFABNET

CommFABNET: CommFABNET är ett EU finansierad projekt som erhöll EU-bidrag 2012. CommFABnet är ett kommunikationsprojekt som skall avsevärt förbättra informationsflödet från EU finansierad forskning till olika målgrupper, intressenter och allmänheten. ComFabNet, koordinerad av Youris.com, är en 2 MEUR projekt som startade  under 2012. Syftet med detta projekt är att stödja spridningen av EU-finansierade forskning inom …

Continue reading

Share Button