Categories
Framgångsrika Projekt Nyheter

CASCADE-FELLOW post-doc program

CASCADE-FELLOW:
Den EU finansierade CASCADE-FELLOW programmet startade 1 apr 2013 och koordineras av Universitetet i Nottinghamn. Detta program är delfinansierad av EU Marie Curie prioriteringen och inkluderar  ett flertal 20 europeiska, internationella universitet och forskningsintensiva företag inom Life Science-området.
Syftet med detta program är att utbilda och coacha en ny generation av vetenskapliga talanger, experter både inom forskning och med erfarenhet av områden såsom kommunikation, media, projekt ledning och mycket mer.
Dessutom kommer den omfattande erfarenheten som finns i internationellt samarbete ge en stor karriär fördel för de framgångsrika  forskare som kommer att delta i programmet.
Programmet räknar med att utbilda närmare 70 forskare till en total kostnad på över 15 miljoner euro, varav Europeiska kommissionen tillför nära 6 miljoner euro. Pongratz Consulting gav råd och vägledning till koordinatorn under  föberedelsestadiet. Mer information om programmet hittar du på programmets hemsida:
Kommer snart
Share Button