Categories
Framgångsrika Projekt Nyheter

CASCADE-FELLOW post-doc program

CASCADE-FELLOW:
Den EU finansierade CASCADE-FELLOW programmet startade 1 apr 2013 och koordineras av Universitetet i Nottinghamn. Detta program är delfinansierad av EU Marie Curie prioriteringen och inkluderar  ett flertal 20 europeiska, internationella universitet och forskningsintensiva företag inom Life Science-området.
Syftet med detta program är att utbilda och coacha en ny generation av vetenskapliga talanger, experter både inom forskning och med erfarenhet av områden såsom kommunikation, media, projekt ledning och mycket mer.
Dessutom kommer den omfattande erfarenheten som finns i internationellt samarbete ge en stor karriär fördel för de framgångsrika  forskare som kommer att delta i programmet.
Programmet räknar med att utbilda närmare 70 forskare till en total kostnad på över 15 miljoner euro, varav Europeiska kommissionen tillför nära 6 miljoner euro. Pongratz Consulting gav råd och vägledning till koordinatorn under  föberedelsestadiet. Mer information om programmet hittar du på programmets hemsida:
Kommer snart
Share Button

By admin

Ingemar Pongratz är konsult och EU expert med lång erfarenhet av att planera, skriva, administrera, kommunicera och rapportera EU-finansierade projekt.

Ingemar Pongratz tidigare erfarenhet inkluderar flera olika projekt såsom som tex ex Kollaborativa Projekt, Marie Curie projekt och Marie Curie programm. Ingemar Pongratz has framgångsrikt skrivit ansökningar som har resulterat i mer än 500 Million SEK för Pongratz Consulting kunder och andra organizationer.
Ingemar Pongratz har även lång erfarenhet av EU projekt kommunikation och har sammarbetat med stora organizationer som WWF för att kommunicera EU finansierade forskningsresultat till konsumenter. Ingemar Pongratz har även organiserat flera workshops, seminarier, EU Parlaments debatter och deltar aktivit inom olika utbildningsinsatser.
För hans arbete inom kommunikationsområdet så tilldelades Ingemar Pongratz Kommunikation Star priset för bästa EU projekt Kommunikation 2011.
Ingemar Pongratz har också en framgångsrikt backrund inom forskning och har publicerat ett 40 tal vetenskapliga artiklar, författat flera bok-kapitlar och även varit Editor och ansvarig för en bok som belyser riskerna associerade med kemiska kontaminenter i mat.
Ingemar Pongratz har även handledare erfarenhet av ett flertal Post-docs och doktorander.