Categories
EU finansiering Horizon 2020

Jämförelser mellan Horizon 2020 utlysningar

Jämförelser mellan Horizon 2020 utlysningar

 

Av Ingemar Pongratz

Storbritaniens National Contact Point UKRO rapporterar att EU Kommissionen har tagit fram intressanta jämförelser mellan Horizon 2020 Arbetsprogramen för 2014/2015 och nuvarande Arbetsprogram för 2016/2017 och hur organisationer som söker Horizon 2020 finansiering ställer sig till ett eller två stegs ansökningar inom Horizon 2020

EU Kommissionen rapporterar att av 5000 svar som de har tagit del av, ca 2000 svar ställer sig positiva till att EU kommissionen använder av 2 steg processen för EU Projekt ansökningar och att de upplever att 2 stegs processen är ett bättre sätt att minska antalet ansökningar som just nu skickas in till EU Kommissionen för utvärdering. I synnerhet, Universitet och Forskningsinstitut ställer sig positiva till 2 stegs processen.

Av svaren framgår att man reducerar arbetsbördan med ansökningar som inte går vidare till nästa steg, trots att tiden blir längre med 2 stegs processen eftersom ansökningar som går vidare måste gå igenom 2 utvärderingar.

Det är alltså fler organisationer av de som har svarat som föredrar 1 stegs processen än 2 stegs processen för EU ansökningar.

 

UKRO’s och EU Kommissionens analys visar också att antalet två stegs ansökningar i 2016/2017 arbetsprogrammen är ungefär samma som 2014/2015. En tydlig trend är dock att en betydlig större del av budgeten som finns tillgänglig kommer att fördelas enligt 1 stegs processen. Speciellt inom vissa tematiska områden (Hälsa, Energy, Climate Change) kommer den tillgängliga budgeten att fördelas i 1 stegs ansökningar .

Det betyder att företag och organisationer som avser söka EU finansiering inom Hälsa, Klimat och Energy måste starta med sina ansökningar i tid. Processen att ta fram 1 steg ansökningar är tidskrävande och kräver mycket arbete.

 

Fenix Scientific AB / Pongratz Consulting hjälper företag och organisationer att skriva och skicka in ansökningar till bland annat Horizon 2020 och andra offentliga finansiärer. Om ni planerar att skicka in ansökningar för EU finansiering och behöver ha hjälp med processen kontakta oss gärna. Använd vår online kontaktformulär eller skicka en epost till:
Ingemar.Pongratz (a) pongratzconsulting.com

Solig dag i Bangkok 2015 av Ingemar Pongratz
Solig dag i Bangkok 2015 av Ingemar Pongratz

 

Share Button