Tag: Godkända EU ansökningar

Genomgång av Horizon 2020 ansökningar

Genomgång av Horizon 2020 ansökningar Horizon 2020är den största Europeiska investeringen i forskning och innovation hittils av ett sammanlagd värde på närmare 80 billioner EURO. EU komminssionen har redan publicerat arbetsprogramen för 2014 EUCOPE (European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs) kommer att, tillsammans med Pongratz Consulting och Eurida Research Management organisera ett Horizon 2020 workshop i …

Continue reading

Share Button