Categories
EU finansiering Horizon 2020 Nyheter

Genomgång av Horizon 2020 ansökningar

Genomgång av Horizon 2020 ansökningar

Horizon 2020är den största Europeiska investeringen i forskning och innovation hittils av ett sammanlagd värde på närmare 80 billioner EURO. EU komminssionen har redan publicerat arbetsprogramen för 2014

EUCOPE (European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs) kommer att, tillsammans med Pongratz Consulting och Eurida Research Management organisera ett Horizon 2020 workshop i Eucope lokaler i Bryssel Feb 4-5. Vi kommer då att presentera strukturen för Horizon 2020 och nyheterna jämfört med FP7.

image001

Vi kommer även att presentera de olika utmaningar som EU projekt kan medföra speciellt för koordinatorn av EU projekt,

Vidare kommer vi under denna workshop att erbjuda deltagarna möjligheten att presentera och diskutera eventuella EU ansökningar och att få råd på hur deras ansökning kan struktureras för att ha större möjligheter att nå framgång

För att delta i denna genomgång av Horizon 2020 ansökningar, kontakta oss för fler detaljer eller besök hemsidan för registrering.

Workshopen är i Bryssel i Eucope lokaler (Rue d‘Arlon 50) och deltagarna att ta del av denna möjlighet att få råd av erfarna EU experter.

 

http://www.pongratz-eurida-horizonworkshop.com/

 

Share Button

By admin

Ingemar Pongratz är konsult och EU expert med lång erfarenhet av att planera, skriva, administrera, kommunicera och rapportera EU-finansierade projekt.

Ingemar Pongratz tidigare erfarenhet inkluderar flera olika projekt såsom som tex ex Kollaborativa Projekt, Marie Curie projekt och Marie Curie programm. Ingemar Pongratz has framgångsrikt skrivit ansökningar som har resulterat i mer än 500 Million SEK för Pongratz Consulting kunder och andra organizationer.
Ingemar Pongratz har även lång erfarenhet av EU projekt kommunikation och har sammarbetat med stora organizationer som WWF för att kommunicera EU finansierade forskningsresultat till konsumenter. Ingemar Pongratz har även organiserat flera workshops, seminarier, EU Parlaments debatter och deltar aktivit inom olika utbildningsinsatser.
För hans arbete inom kommunikationsområdet så tilldelades Ingemar Pongratz Kommunikation Star priset för bästa EU projekt Kommunikation 2011.
Ingemar Pongratz har också en framgångsrikt backrund inom forskning och har publicerat ett 40 tal vetenskapliga artiklar, författat flera bok-kapitlar och även varit Editor och ansvarig för en bok som belyser riskerna associerade med kemiska kontaminenter i mat.
Ingemar Pongratz har även handledare erfarenhet av ett flertal Post-docs och doktorander.