Categories
Horizon 2020 Nyheter

SME Instrument Statistik

SME Instrument Statistik

av Ingemar Pongratz

Horizon 2020 första två år är snart över och EU Kommissionen arbetar just nu med nya utlysningar som kommer att publiceras efter sommaren 2015 som gäller EU finansiering fr projekt som skall löpa 2016 och 2017.

Vi på Pongratz Consulting har tillgång till drafts för EU Kommissionens olika arbetsprogram som vi håller på analyserar och vi kommer att publicera informationen kontinuerligt under sommaren. Det är tydligt att det finns en hel del intressanta utlysningar och det finns andra stora förändringar jämfört med Horizon 2020 arbetsprogrammet för 2014-2015.

Men det finns fortfarande en del utlysningar som löper under 2015 och som fortafarnde går att söka, som till exempel FET programmet (Future Enabling Technologies), FTI (Fast Track to Innovation) och SME-Instrument.

EU Kommissionen har släppt SME Instrument Statistik för den senaste Cut Off tillfället som var den 17 Juni 2015.

Det är tydligt att intresset för SME Instrumentet håller i sig, Kommissionen rapporterar att 2990 EU-Projekt ansökningar skickades in. Av dessa 2990 ansökningar var 2029 för SME-Instrument Steg 1 och resterande 961 ansökningar för SME-Instrument Steg 2.

Jämfört för tidigare ansökningaromgångar så fortsätter den SME-Instrumentet att vara mycket populärt, och trenden med över 2000 ansökningar håller i sig.

Nästa deadline för Horizon 2020 SME Instrument blir efter sommaren, i September 2015.

Om ni vill ha mer information om Horizon 2020 och SME Instrument och är i behov av hjälp med en EU ansökan så kontakta oss, antigen via Online Formuläret eller via epost till:

Ingemar.Pongratz(a)Pongratzconsulting.com

Utsikt fran Slussen av Ingemar Pongratz
Utsikt från Slussen av Ingemar Pongratz

 

Share Button

By admin

Ingemar Pongratz är konsult och EU expert med lång erfarenhet av att planera, skriva, administrera, kommunicera och rapportera EU-finansierade projekt.

Ingemar Pongratz tidigare erfarenhet inkluderar flera olika projekt såsom som tex ex Kollaborativa Projekt, Marie Curie projekt och Marie Curie programm. Ingemar Pongratz has framgångsrikt skrivit ansökningar som har resulterat i mer än 500 Million SEK för Pongratz Consulting kunder och andra organizationer.
Ingemar Pongratz har även lång erfarenhet av EU projekt kommunikation och har sammarbetat med stora organizationer som WWF för att kommunicera EU finansierade forskningsresultat till konsumenter. Ingemar Pongratz har även organiserat flera workshops, seminarier, EU Parlaments debatter och deltar aktivit inom olika utbildningsinsatser.
För hans arbete inom kommunikationsområdet så tilldelades Ingemar Pongratz Kommunikation Star priset för bästa EU projekt Kommunikation 2011.
Ingemar Pongratz har också en framgångsrikt backrund inom forskning och har publicerat ett 40 tal vetenskapliga artiklar, författat flera bok-kapitlar och även varit Editor och ansvarig för en bok som belyser riskerna associerade med kemiska kontaminenter i mat.
Ingemar Pongratz har även handledare erfarenhet av ett flertal Post-docs och doktorander.