Categories
Nyheter

Kommentarer om Horizon 2020

Kommentarer om Horizon 2020

Av Ingemar Pongratz

Science|Business har publicerat flera intressanta artiklar som belyser Horizon 2020 framför allt från deltagarnas synvinkel. Det är intressant läsning som belyser processen med EU finansierade projekt och EU ansökningar och stämmer väl övernes med synpunkter som vi på Pongratz Consulting har presenterat tidigare.

Brist på Information efter utvärdering:

Intresset för Horizon 2020 är mycket stort och över 45.000 EU ansökningar har skickat in till EU Kommissionen för utvärdering. Tyvärr är det tydligt att utvärderingsprocessen lämnar mycket att önska, framför allt på informations sidan. Informationen som företag och organisationer får tillbaka är minimal. Detta underminerar förtråendet för Horizon 2020.

Kommissionen har vid ett flertal tillfällen påpekat att mer information finns tillgänglig, men den görs inte tillgänglig efter utvärdering.

I en artikel på Science|Business tar GE Healthcare upp detta problem. GE HealthCare påpekar att lösningen kan vara att minska antalet ansökningar. Som det är nu med två steg förfarandet så invagas organisationer och konsortia som söker EU finansiering i en felalktig uppfattning att tiden räcker till och skickar in ansökningar på vinst och förlust, ansökningar som inte alltid är väl planerade. Detta leder till en enorm mängd ansökningar av skiftande kvalite som gör det svårt att ge information till alla som söker.

PNO tar upp samma problem.

Både PNO och GE påperkar att det ligger mycket arbete bakom en EU ansökning, en uppskattning är att det tar mellan 500-700 timmar för ett konsortium att färdigställa en EU ansökan. Båda organisationer pekar på vikten att utnyttja experter i processen som innebär att färdigställa en EU ansökan för att hålla kostnaden och arbetsinsatsen på enrimlig nivå.

Det är också intressant att båda organisationer pekar på fördelar som följer med EU projekt. Redan ansökningsprocessen ses som värdefullt eftersom den leder till nya kontakter, nya samarbeten och nya möjligheter. Det är inte bara finansieringen som spelar in.

Vi får hoppas att EU Kommissionen kommer med förslag för att rätta till dessa problem. Under sommaren 2015 kommer EU Kommissionen att släppa fram nya utlysningar för perioden 2016 till 2017. Vi på Pongratz Consulting har tillgång till denna information och vi kan se många möjligheter.

Om ni vill ta kontakt med Ingemar Pongratz och Pongratz Consulting, använd gärna vår Online Kontakt Formulär eller skicka ett meddelande via epost till:

Ingemar.Pongratz(a)Pongratzconsulting.com

View of Af Chapman in Stockholm by Ingemar Pongratz
View of Af Chapman in Stockholm by Ingemar Pongratz

 

 

 

Share Button