Categories
Horizon 2020 Nyheter

Parlamentet godkänner Juncker planen

Parlamentet godkänner Juncker planen

Av Ingemar Pongratz

Ett press-meddelande från EU-Parlamentet har publicerats som talar om att EU Kommissionens plan för att tillföra nya medel för att öka inveseringskapitalet i Europa är nu godkännt av EU Parlamentet.

Juncker planen, även kallad för EFSI (European Fund for Strategic Investment) har varit föremål för intensiva diskussioner under våren 2015, och har mött mycket motstånd framför allt från akademiska intressenter. Motståndet från akademiskt håll bottnar i planen för att kapitalisera EFSI med medel som var öronmärkta från EU forskningsprogrammet Horizon 2020.

EU Kommissionen föreslog att 2.8 miljarder EUR skulle överföras från Horizon 2020 till EFSI, men EU Kommissionen och EU Parlamentet kunde slutligen enas. Resultatet blir att Horizon 2020 kommer att bidra med 2.2 miljarder EUR och anslagen för grundforskning inom Horizon 2020 kommer att vara intakta.

Andra delar av Horizon 2020 kommer dock att bidra till EFSI tillsammans med Connecting Europe Facility (CEF), European Institute for Technology samt andra delar av EU Kommissionens budget som också kommer att bidra finansiellt till Juncker planen.

Andra för Parlamentet viktiga frågor var att Parlamentet kommer att godkänna hur EFSI skall styras och av vem och att finansiering från EFSI skall vara i linje med EU policy beslut.

Förväntningarna är att en stor del av EFSI medel kommer att gå till Små och Medelstora Företag inom Unionen, som är i stort behov av lån för att investera. Fonden kommer också att finansiera stora infrastruktur projekt.

Planen ärnu att Fonden kommer att börja sina aktiviteter efter sommaren 2015.

Efter sommaren 2015 kommer EU Kommissionen att presentera nya arbetsprogram för Horizon 2020. Vi har tillgång till alla preliminära arbetsprogram som vi nu håller på att gå igenom och leta efter nyheter jämfört tidigare arbetsprogram. Helt klart är det att det är viktigare än någonsin att starta tidigt…

Om ni behöver hjälp med ansökningar för EU finansierade projekt kontakta oss antigen via vår Online Formulär eller via epost till:

Ingemar.Pongratz(a)pongratzconsulting.com

 

St Goran och Draken av Ingemar Pongratz
St Goran och Draken av Ingemar Pongratz
Share Button