Categories
Horizon 2020 Kommunikation

Open Science och Horizon 2020

Open Science och Horizon 2020

av Ingemar Pongratz

Eu finansierade projekt som till exempel Horizon 2020 har ett antal olika krav på sig som till exempel att kommunicera projekt resultat med olika europeiska intressegrupper och med allmänheten för att ha en realistiskt chans att erhålla EU finansiering.

Ett koncept som EU Kommissionen har intruducerat för EU projekt är Open Science, dvs kravet för projekt som har EU finansiering att göra sina resultat tillgängliga för olika grupper som till exempel patiengrupper eller allmänheten.

EU Kommissionen har nyligen publicerat resultatet av deras öppna konsultation:

Science 2.0: Science in Transition

som sammafattar nästan 500 svar som har kommit in via olika Position Statements eller via EU Kommissionens frågeformulär.

Rapporten visar att Open Science konceptet har ökat intresset för EU forskning. EU Kommissionen noterar att forskningsresultaten når längre ut och att allmänheten tar del av forskningsresultat i större utsträckning än tidigare.

Detta beror till stor del av okad användning av olika elektroniska kanaler framför allt Sociala Medier.

Det finns dock en oro att Open Science innebär vissa risker som till exempel minskad kvalitets kontroll av forskningsresulatat.

EU Kommissionen kommer att fortsätta arbetet med Open Science, och fokusera på olika områden som till exempel:

  • Vidareutveckla konceptet Open Science
  • Etablera nödvändig infrastruktur för att göra forskningsresultat tillgängliga
  • Undersöka och utveckla nya mätmetoder som visar hur forskning når ut till allmänheten
  • Fortsätta arbetet med att involvera allmänheten inom ramen för olika EU projekt

Open Science är ett spännande koncept som är viktig att ta till sig och som är en nödvändig del av EU projekt. I en EU ansökan är det viktigt att inkludera hur projektet avser att kommunicera sin forskning och sina aktiviteter

Ingemar Pongratz och Pongratz Consulting har mycket erfarenhet om EU projekt. Om ni vill komma i kontakt med oss använd gärna vår kontakt formulär eller skicka en epost till:

Ingemar.Pongratz (a) Pongratzconsulting.com

 

Stockholm Sky by Ingemar Pongratz
Stockholm Sky by Ingemar Pongratz

 

Share Button