Categories
Horizon 2020 Nyheter

Kommande EU Prioriteringar

Kommande EU Prioriteringar

Av Ingemar Pongratz

Det har onekligen varit spännade dagar för Europa samarbetet. Vi har sett hur Greklandskrisen har utvecklats och mer eller mindre samtidigt har samtalen med Iran har resulterat i ett avtal som snart kommer att öppna Iran till omvärlden i form av handel och utbyte. Allt detta har skett i början av July samtidigt som Luxemburg tagit över ordförandeskapet inom EU.

Det är väldigt intressant att studera det kommande prioritering som Luxemburg avser under sitt orförandeskap.

Det är intressant att notera att frågor som rör Internationellt samarbete tar mycket stort plats och kommer säkerligen att påverka hur olika frågor inom EU kommer att hanteras.

En stor fråga för Europeiska Unioin är hur EU kommer att hantera migration och andra legala frågor och inte särskilt förvånande tar ekonomiskt utveckling, företagande och innovation är viktiga frågor i framtiden. Inom detta område kommer naturligtvis EFSI (Juncker planen) och Horizon 2020 vara viktiga områden för EU Kommissionen.

Det är intressant att notera att inom forskningsidan kommer EU att fokusera på etiska frågor och på jämlikhetsfrågor.

Det återstår att se hur dessa prioritering kommer att omsättas i praktiken, och framför allt hur vilken budget de olika initiativen får för att omsätta dessa prioriteringar i verkligheten.

Efter sommaren 2015 kommer EU kommissionen att publicerade kommande utlysningar inom Horizon 2020 forskningsprogrammet och det skall bli intressant se om/hur  Fast Track for Innovation Piloten kommer att fortsätta.

Det finns fortfarande utlysningar att söka med deadline under 2015, som till exempel Fast Track for Innovation och SME Instrument området. Vi på Fenix Scientific / Pongratz Consulting stödjer organisation som är intresserade att söka EU finansiering och som vill skriva EU projekt ansökningar.

Så tveka inte att kontakta oss via vår Online Kontakt Formulär eller via epost till:

Ingemar.Pongratz (a) pongratzconsulting.com

Solen kommer fram av Ingemar Pongratz
Solen kommer fram av Ingemar Pongratz

 

 

 

 

 

Share Button

By admin

Ingemar Pongratz är konsult och EU expert med lång erfarenhet av att planera, skriva, administrera, kommunicera och rapportera EU-finansierade projekt.

Ingemar Pongratz tidigare erfarenhet inkluderar flera olika projekt såsom som tex ex Kollaborativa Projekt, Marie Curie projekt och Marie Curie programm. Ingemar Pongratz has framgångsrikt skrivit ansökningar som har resulterat i mer än 500 Million SEK för Pongratz Consulting kunder och andra organizationer.
Ingemar Pongratz har även lång erfarenhet av EU projekt kommunikation och har sammarbetat med stora organizationer som WWF för att kommunicera EU finansierade forskningsresultat till konsumenter. Ingemar Pongratz har även organiserat flera workshops, seminarier, EU Parlaments debatter och deltar aktivit inom olika utbildningsinsatser.
För hans arbete inom kommunikationsområdet så tilldelades Ingemar Pongratz Kommunikation Star priset för bästa EU projekt Kommunikation 2011.
Ingemar Pongratz har också en framgångsrikt backrund inom forskning och har publicerat ett 40 tal vetenskapliga artiklar, författat flera bok-kapitlar och även varit Editor och ansvarig för en bok som belyser riskerna associerade med kemiska kontaminenter i mat.
Ingemar Pongratz har även handledare erfarenhet av ett flertal Post-docs och doktorander.