Tag: Kommunikation

Open Science och Horizon 2020

Stockholm Sky by Ingemar Pongratz

Open Science och Horizon 2020 av Ingemar Pongratz Eu finansierade projekt som till exempel Horizon 2020 har ett antal olika krav på sig som till exempel att kommunicera projekt resultat med olika europeiska intressegrupper och med allmänheten för att ha en realistiskt chans att erhålla EU finansiering. Ett koncept som EU Kommissionen har intruducerat för …

Continue reading

Share Button