Categories
EU finansiering Horizon 2020

Nya Horizon 2020 utvärderingsrutiner

Nya Horizon 2020 utvärderingsrutiner

av Ingemar Pongratz

Vi på Pongratz Consulting har flera gånger skrivit om det stora antalet Horizon 2020 ansökningar som EU Kommissionen får efter olika utlysningar. Sammantaget har tusentals ansökningar skickats in för utvärdering och det är relativt få EU ansökningar som faktiskt blir godkända och erhåller EU finansiering.

Statistiken över EU projekt visar att färre än 10% av olika EU ansökningar blir godkända och detta kan långsiktigt bli ett stor Europeiskt problem.

Det stora antalet EU ansökningar som skickas in innebär flera problem. Utvärderingsresultat som är minst sagt under all kritik och trots att EU Kommissionen har påpekat att det finns mer information att hämta så får projekten inte del av detta, vilket skapar misstro och i slutändan leder till att hela Horizon 2020 blir mindre populärt.

Kommissionen kommer att försöka hitta nya sätt att förbättra utvärderings processen så att den blir mer transparent.

EU Kommissionens förslag är att öka fokus på Impact delen av ansökningarna. Det betyder att EU projekten måste visa ännu tydligare hur aktiviteterna som beskrivs i projektet kommer att förbättra vilkoren för samhället och Europeiska Union. Viktigt i denna aspekt är att inkludera kommunikationsinsatser i alla EU projekt för att informera och kommunicera om vad projektet vill göra och hur det kommer att påverka Union och samhället i stort.

I slutändan kan det bli nödvändigt att minska antalet ansökningar genom att göra smalare topics, även om detta är något som EU Kommissionen försöker undvika i det längsta.

Hur som helst så är det tydligt att utvärderings processen måste förbättras och informationen måste göras tillgänglig för de som deltar i EU finansierade projekt.

Ingemar Pongratz och Pongratz Consulting hjälper organisationer att söka offentliga medel och Horizon 2020 finansierade projekt. Om ni vill veta mer om våra tjänster kontakta oss via online formuläret eller skicka en epost till:

Ingemar.Pongratz (a) Pongratzconsulting.com

Skansen av Ingemar Pongratz
Skansen av Ingemar Pongratz
Share Button