Categories
EU finansiering Nyheter

EU Kommissionen lanserar nya strukturer

EU Kommissionen lanserar nya strukturer

av Ingemar Pongratz

Science|Business har nyligen publicerat en intervju med EU Kommissionens forsknings kommisionär Carlos Moedas öppnade för en intressant kommande struktur som skall underlätta för Europeiska Entreprenörer i framtiden.

Moedas förslag är att etablera ett

European Innovation Council (EIC)

Avsikten med EIC är att underlätta för entreprenörer att navigera runt i de olika stödformer som finns på EU nivå och på så hjälpa blivande företag att hitta och söka finansiering. EIC skulle alltså fungera som ett plattform där  olika program som till exempel Horizon 2020, Eureka Eurostars och andra program skulle samlas.

Carlos Moedas menar att det är svårt idag att hitta bland alla olika EU finansierade instrument. Vi har till exempel SME Instrument, Fast Track to Innovation, Societal Challenges och andra program. Entreprenörer och små och mediumstora företag (SME) måste leta bland alla dessa möjligheter och hitta rätt finansiering för olika projekt. Flera av dessa EU instrument har olika regler vilket gör det svårt för SME ta fram EU ansökningar och att få del av EU finansiering.

Genom att skapa EIC så vill Carlos Moedas underlätta SME att hitta rätt bland och på så sätt hitta finansiering snabbar för EU projekt.

Det är med all säkerhet ett intressant förslag, och EU Kommissionen avser ta fram ett föslag innan 2017 då Horizon 2020 forskningsprogrammet skall utvärderas.

Så tyvärr kommer det att ta tid innan EIC kommer till stånd.

Pongratz Consulting, en del av Fenix Scientific AB, etablerades av Ingemar Pongratz för att hjälpa företag och andra organisationer att hitta och söka EU finansiering. Kontakta oss gör antiogen via vår Online Formulär eller via email om ni vill ha stöd att hitta offentlig finansiering för olika projekt.

Ingemar.Pongratz (a) pongratzconsulting.com

Panorama Tyresökyrka av Ingemar Pongratz
Panorama av Tyresö Kyrka av Ingemar Pongratz

 

Share Button

By admin

Ingemar Pongratz är konsult och EU expert med lång erfarenhet av att planera, skriva, administrera, kommunicera och rapportera EU-finansierade projekt.

Ingemar Pongratz tidigare erfarenhet inkluderar flera olika projekt såsom som tex ex Kollaborativa Projekt, Marie Curie projekt och Marie Curie programm. Ingemar Pongratz has framgångsrikt skrivit ansökningar som har resulterat i mer än 500 Million SEK för Pongratz Consulting kunder och andra organizationer.
Ingemar Pongratz har även lång erfarenhet av EU projekt kommunikation och har sammarbetat med stora organizationer som WWF för att kommunicera EU finansierade forskningsresultat till konsumenter. Ingemar Pongratz har även organiserat flera workshops, seminarier, EU Parlaments debatter och deltar aktivit inom olika utbildningsinsatser.
För hans arbete inom kommunikationsområdet så tilldelades Ingemar Pongratz Kommunikation Star priset för bästa EU projekt Kommunikation 2011.
Ingemar Pongratz har också en framgångsrikt backrund inom forskning och har publicerat ett 40 tal vetenskapliga artiklar, författat flera bok-kapitlar och även varit Editor och ansvarig för en bok som belyser riskerna associerade med kemiska kontaminenter i mat.
Ingemar Pongratz har även handledare erfarenhet av ett flertal Post-docs och doktorander.