Categories
Horizon 2020 Nyheter

Ingemar Pongratz deltar i European Innovation Partnership om Healthy Ageing

eip-partnerconf-banner-2013Ingemar Pongratz kommer att delta i olika aktiviteter som organiseras av den Europeaiska Innovations Partnerskapet om Aktiv Åldrande.

Europeiska Innovations Partnerskap (EIP) representera ett nytt sätt att tänka och att öka sammarbete mellan olika aktörer inom specifika områden. Inom ramen för olika EIP kommer offentliga och privata intresen samlas och vara med att utforma och påskynda innovativa lösningar som skall komma till nytta för EU och tackla stora kommande utmaningar.

Det skall bli mycket intressant att delta i denna EIP och vi hoppas att vårt deltagande kommer att ge stora positiva effekter för våra kunder.

 

 

 

 

Share Button

By admin

Ingemar Pongratz är konsult och EU expert med lång erfarenhet av att planera, skriva, administrera, kommunicera och rapportera EU-finansierade projekt.

Ingemar Pongratz tidigare erfarenhet inkluderar flera olika projekt såsom som tex ex Kollaborativa Projekt, Marie Curie projekt och Marie Curie programm. Ingemar Pongratz has framgångsrikt skrivit ansökningar som har resulterat i mer än 500 Million SEK för Pongratz Consulting kunder och andra organizationer.
Ingemar Pongratz har även lång erfarenhet av EU projekt kommunikation och har sammarbetat med stora organizationer som WWF för att kommunicera EU finansierade forskningsresultat till konsumenter. Ingemar Pongratz har även organiserat flera workshops, seminarier, EU Parlaments debatter och deltar aktivit inom olika utbildningsinsatser.
För hans arbete inom kommunikationsområdet så tilldelades Ingemar Pongratz Kommunikation Star priset för bästa EU projekt Kommunikation 2011.
Ingemar Pongratz har också en framgångsrikt backrund inom forskning och har publicerat ett 40 tal vetenskapliga artiklar, författat flera bok-kapitlar och även varit Editor och ansvarig för en bok som belyser riskerna associerade med kemiska kontaminenter i mat.
Ingemar Pongratz har även handledare erfarenhet av ett flertal Post-docs och doktorander.