Categories
EU finansiering Horizon 2020 Nyheter

Ingemar Pongratz deltar i EU informations dagen

Madou Tower
Madou Tower

Ingemar Pongratz var en av de få svenskar som deltog i mötet som EU-Kommissionen organiserade i Bryssel “SMES IN HORIZON 2020″: EUROPEAN COMMISSION INFORMATION DAYS”

EU kommissionen presenterade olika finansierings möjlihetr för små och medelstora företag inom ramen för den kommande Horizon 2020 finansierings instrumentet som skall starta 2014.

Vi fick även möjlighet att tala direkt med EU administratörer för att ta del av deras tankar och förutsättningar som ligger bakom Horizon 2020.

Flera olika Instrument som presenterades, till exempel:

  •  SME instrumentet
  • Kollaborativa Projekt
  • Tillgång till Risk Financiering
  • Marie Curie-Skłodowska projekt
  • Eurostars (2014-2020)
  • Innovation inom SMEs
  • The Participant Portal

Genom att delta i dessa informationsmöten som får vi tillgång till värdefull information som inte alltid finns tillgänglig i olika program. Det ger oss möjlighet att hjälpa våra kunder på optimalt sätt när de planerar och söker EU finansiering. Så kontakta oss gärna för att diskutera hur kommande ansökningar

 

 

Share Button

By admin

Ingemar Pongratz är konsult och EU expert med lång erfarenhet av att planera, skriva, administrera, kommunicera och rapportera EU-finansierade projekt.

Ingemar Pongratz tidigare erfarenhet inkluderar flera olika projekt såsom som tex ex Kollaborativa Projekt, Marie Curie projekt och Marie Curie programm. Ingemar Pongratz has framgångsrikt skrivit ansökningar som har resulterat i mer än 500 Million SEK för Pongratz Consulting kunder och andra organizationer.
Ingemar Pongratz har även lång erfarenhet av EU projekt kommunikation och har sammarbetat med stora organizationer som WWF för att kommunicera EU finansierade forskningsresultat till konsumenter. Ingemar Pongratz har även organiserat flera workshops, seminarier, EU Parlaments debatter och deltar aktivit inom olika utbildningsinsatser.
För hans arbete inom kommunikationsområdet så tilldelades Ingemar Pongratz Kommunikation Star priset för bästa EU projekt Kommunikation 2011.
Ingemar Pongratz har också en framgångsrikt backrund inom forskning och har publicerat ett 40 tal vetenskapliga artiklar, författat flera bok-kapitlar och även varit Editor och ansvarig för en bok som belyser riskerna associerade med kemiska kontaminenter i mat.
Ingemar Pongratz har även handledare erfarenhet av ett flertal Post-docs och doktorander.