Categories
EU finansiering Horizon 2020 Möte

Ingemar Pongratz deltar i EU Info dag om Hälsa

20110311024808_centre_conf_pierreDen 22 November organiserar EU kommissionen ett informations dag för Horizon 2020 Hälsa området. Denna dag kommer deltagarna att få möjlighet att få del av det senaste information angående  kommande Horizon 2020 finansierings möjligheter samt även möjlighet att ställa frågor.horizon2020-prezivisual-309-235

Deltagarna kommer att få tillgång till viktigt information om hur man skriver projektansökningar, vilka prioriteringar kommer att vara och annan viktig information.

Ingemar Pongratz och Sofia Kuhn kommer att delta för att få del av den senaste informationen för att kunna stödja våra kunder.

Om ni är intresserade att boka ett möte med oss tveka inte att kontakta oss.

 

 

 

Share Button

By admin

Ingemar Pongratz är konsult och EU expert med lång erfarenhet av att planera, skriva, administrera, kommunicera och rapportera EU-finansierade projekt.

Ingemar Pongratz tidigare erfarenhet inkluderar flera olika projekt såsom som tex ex Kollaborativa Projekt, Marie Curie projekt och Marie Curie programm. Ingemar Pongratz has framgångsrikt skrivit ansökningar som har resulterat i mer än 500 Million SEK för Pongratz Consulting kunder och andra organizationer.
Ingemar Pongratz har även lång erfarenhet av EU projekt kommunikation och har sammarbetat med stora organizationer som WWF för att kommunicera EU finansierade forskningsresultat till konsumenter. Ingemar Pongratz har även organiserat flera workshops, seminarier, EU Parlaments debatter och deltar aktivit inom olika utbildningsinsatser.
För hans arbete inom kommunikationsområdet så tilldelades Ingemar Pongratz Kommunikation Star priset för bästa EU projekt Kommunikation 2011.
Ingemar Pongratz har också en framgångsrikt backrund inom forskning och har publicerat ett 40 tal vetenskapliga artiklar, författat flera bok-kapitlar och även varit Editor och ansvarig för en bok som belyser riskerna associerade med kemiska kontaminenter i mat.
Ingemar Pongratz har även handledare erfarenhet av ett flertal Post-docs och doktorander.