Categories
Horizon 2020 Nyheter

Ingemar Pongratz deltar i European Innovation Partnership om Healthy Ageing

eip-partnerconf-banner-2013Ingemar Pongratz kommer att delta i olika aktiviteter som organiseras av den Europeaiska Innovations Partnerskapet om Aktiv Åldrande.

Europeiska Innovations Partnerskap (EIP) representera ett nytt sätt att tänka och att öka sammarbete mellan olika aktörer inom specifika områden. Inom ramen för olika EIP kommer offentliga och privata intresen samlas och vara med att utforma och påskynda innovativa lösningar som skall komma till nytta för EU och tackla stora kommande utmaningar.

Det skall bli mycket intressant att delta i denna EIP och vi hoppas att vårt deltagande kommer att ge stora positiva effekter för våra kunder.

 

 

 

 

Share Button