Categories
EU finansiering

EUREKA Eurostars Programme

EUREKA Eurostars Programme is a European Joint Programme dedicated to the R&D performing SMEs*, and co-funded by the European Communities and 33 EUREKA member countries.

Eurostars aims to stimulate these SMEs to lead international collaborative research and innovation projects by easing access to support and funding. It is fine-tuned to focus on the needs of SMEs, and specifically targets the development of new products, processes and services and the access to transnational and international markets.

Through this joint Programme, based on Article 185 of the Lisbon Treaty, Eurostars aims to combine the best of two worlds with a bottom-up approach, a central submission and evaluation process, and synchronized national funding in 33 countries.

* Research-performing SMEs are SMEs that dedicate at least 10% of their turnover or full-time equivalent (FTE) to research activities.

Share Button

By admin

Ingemar Pongratz är konsult och EU expert med lång erfarenhet av att planera, skriva, administrera, kommunicera och rapportera EU-finansierade projekt.

Ingemar Pongratz tidigare erfarenhet inkluderar flera olika projekt såsom som tex ex Kollaborativa Projekt, Marie Curie projekt och Marie Curie programm. Ingemar Pongratz has framgångsrikt skrivit ansökningar som har resulterat i mer än 500 Million SEK för Pongratz Consulting kunder och andra organizationer.
Ingemar Pongratz har även lång erfarenhet av EU projekt kommunikation och har sammarbetat med stora organizationer som WWF för att kommunicera EU finansierade forskningsresultat till konsumenter. Ingemar Pongratz har även organiserat flera workshops, seminarier, EU Parlaments debatter och deltar aktivit inom olika utbildningsinsatser.
För hans arbete inom kommunikationsområdet så tilldelades Ingemar Pongratz Kommunikation Star priset för bästa EU projekt Kommunikation 2011.
Ingemar Pongratz har också en framgångsrikt backrund inom forskning och har publicerat ett 40 tal vetenskapliga artiklar, författat flera bok-kapitlar och även varit Editor och ansvarig för en bok som belyser riskerna associerade med kemiska kontaminenter i mat.
Ingemar Pongratz har även handledare erfarenhet av ett flertal Post-docs och doktorander.