Categories
Horizon 2020 Seminarium

En Route to Horizon 2020

En Route to Horizon 2020

Horizon 2020 is den största EU Forsknings och Innovations programmet hittills och kommer att bidra med närmare 80 Billioner EURO under de kommande åren fram till 2020 i finansiell stöd för Europeiskt Forskning och Innovation

Pongratz Consulting och Eurida Research Management i samarbete med EUCOPE skall organisera ett Horizon 2020 workshop. Under denna workshop kommer vi att presentera information som kommer att vara nödvändig för att skriva ansökningar till Horion 2020 programmet.

Mer information finns på hemsidan:

http://www.pongratz-eurida-horizonworkshop.com/

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Följ med oss och delta på denna workshop “En Route to Horizon 2020

En Route to Horizon 2020 Workshopen kommer att gå av stapeln i Bryssel February 4th-5th 2014.

Ta del av all nödvändig information inför kommande ansökningar och diskutera kommande utlysningar som har nyligen publicerats av EU Kommissionen

Workshopen inkluderar talare av från EU Kommissionen DG-Research and Innovation, Pongratz Consulting, Eurida Research Management och EUCOPE

Information om Workshopen i Bryssel Feb 4-5, 2014, agenda samt hur du registrerar dig finns på hemsidan

http://www.pongratz-eurida-horizonworkshop.com/

Share Button

By admin

Ingemar Pongratz är konsult och EU expert med lång erfarenhet av att planera, skriva, administrera, kommunicera och rapportera EU-finansierade projekt.

Ingemar Pongratz tidigare erfarenhet inkluderar flera olika projekt såsom som tex ex Kollaborativa Projekt, Marie Curie projekt och Marie Curie programm. Ingemar Pongratz has framgångsrikt skrivit ansökningar som har resulterat i mer än 500 Million SEK för Pongratz Consulting kunder och andra organizationer.
Ingemar Pongratz har även lång erfarenhet av EU projekt kommunikation och har sammarbetat med stora organizationer som WWF för att kommunicera EU finansierade forskningsresultat till konsumenter. Ingemar Pongratz har även organiserat flera workshops, seminarier, EU Parlaments debatter och deltar aktivit inom olika utbildningsinsatser.
För hans arbete inom kommunikationsområdet så tilldelades Ingemar Pongratz Kommunikation Star priset för bästa EU projekt Kommunikation 2011.
Ingemar Pongratz har också en framgångsrikt backrund inom forskning och har publicerat ett 40 tal vetenskapliga artiklar, författat flera bok-kapitlar och även varit Editor och ansvarig för en bok som belyser riskerna associerade med kemiska kontaminenter i mat.
Ingemar Pongratz har även handledare erfarenhet av ett flertal Post-docs och doktorander.