Categories
Kommunikation

EU Projekt och Sociala Medier

EU Projekt och Sociala Medier

EU Projekt och Sociala Medier är en mycket intressant kombination som erbjuder en god möjlighet, som en del i en väl planerad kommunikations strategi. Olika EU finansierade projekt som tex Horizon 2020 kan dra nytta av av räckvidden som Sociala Medier erbjuder och kan utvecklas till en värdefull komponent till en vidare kommunikation strategi.

För att fungera optimalt, så bör närvaron i Sociala Medier planeras noga.

Det är viktigt att anpasa budskapet som skall kommuniceras till publiken som finns på olika Sociala Medie sidor, och via en väl planerad och väl genomförd strategi kan EU finansierade projekt nå ett vitt krets av deltagare inom olika områden.

Sociala Medier kan verka som ett värdefull kanal för att distribuera nyheter som projektet genererar och de kan även fungera som en verktyg för att nå andra media kanaler som tex tidningar och TV. För detta är det viktigt att anpassa budskapet och även att se till att websidorna uppdateras ofta.

Hur Social Media kan användas har redan varit föremål för ett flertal studier, även via EU finansierade projekt (Revealproject.eu). Det är intressant att notera intresset som EU-Kommissionen lägger på Social Media. Till exempel så finns det EU finansierade projekt som skall utveckla web-verktyg som möjligör snabb verifikation av nyhetsvärdet av artiklar som distribueras via Sociala Medior.

EU Projekt och Sociala Medier kommer att vara viktiga i framtiden, även inom Horizon 2020.

Ytterligare fördelar som EU finansierade projekt kan erhålla är förböttrad visibilitet av dess hemsida på olika sökverktyg, som till exempel Google. Genom en väl planerad strategi kan ett projekts närvaro i Sociala Medier ge en kraftig förbättrad ranking när konsumenter söker efter information på internet.

Ingemar Pongratz och Sofia Kuhn har stor erfarenhet av att använda Sociala Medier inom ramen för olika EU projekt. Med vår forskningsbakgrund kan vi även hjälpa projektet att kontinuerligt uppdatera sina sidor på Sociala Medier för att på så sätt att underlätta och ge möjlighet att fokusera på andra aktiviteter

Kontakta oss gärna via kontakt-formuläret eller via E-post så kan vi diskutera hur vi kan hjälpa er:

Ingemar.Pongratz(a)pongratzconsulting.com

Diverse audience

Share Button

By admin

Ingemar Pongratz är konsult och EU expert med lång erfarenhet av att planera, skriva, administrera, kommunicera och rapportera EU-finansierade projekt.

Ingemar Pongratz tidigare erfarenhet inkluderar flera olika projekt såsom som tex ex Kollaborativa Projekt, Marie Curie projekt och Marie Curie programm. Ingemar Pongratz has framgångsrikt skrivit ansökningar som har resulterat i mer än 500 Million SEK för Pongratz Consulting kunder och andra organizationer.
Ingemar Pongratz har även lång erfarenhet av EU projekt kommunikation och har sammarbetat med stora organizationer som WWF för att kommunicera EU finansierade forskningsresultat till konsumenter. Ingemar Pongratz har även organiserat flera workshops, seminarier, EU Parlaments debatter och deltar aktivit inom olika utbildningsinsatser.
För hans arbete inom kommunikationsområdet så tilldelades Ingemar Pongratz Kommunikation Star priset för bästa EU projekt Kommunikation 2011.
Ingemar Pongratz har också en framgångsrikt backrund inom forskning och har publicerat ett 40 tal vetenskapliga artiklar, författat flera bok-kapitlar och även varit Editor och ansvarig för en bok som belyser riskerna associerade med kemiska kontaminenter i mat.
Ingemar Pongratz har även handledare erfarenhet av ett flertal Post-docs och doktorander.