Categories
Nyheter

CCG etablerar samarbete med Pongratz Consulting

CCG etablerar samarbete med Pongratz Consulting:

Creative Communities Group (CCG) har etablerat ett samarbete med Ingemar Pongratz från Fenix Scientific AB / Pongratz Consulting. CCG (www.ccguk.org) är ett icke vinstdrivande organization som driver olika projekt som syftar att öka samarbetet mellan forskningsutövare och det omgivande samhället för att på så sätt öka förståelsen och engagemenget av olika grupper i varandras aktiviteter.

Ingemar Pongratz
Ingemar Pongratz

Vidare arbetar CCG med projekt som syftar till att stärka vilkoren för små och medelstora företag och öka deras tillgång till olika resurser som finns tillgängliga inom Akademin, allt för att stärka individens ställning och engagement för olika samhällsfrågor.

CCG arbetar målmedvetet för att stärka organisationens internationalle profil genom att delta i olika multinationella projekt och genom att bli mer och mer engagerad i olika EU frågor. Vi är därför mycket glada att bli medlemmar i CCG eftersom vi är säkra att vår erfarenhet inom EU frågor och vår breda kontaktnät kommer att resulatera i viktiga projekt som kommer att stära EU och dess medborgare.

CCG’s ordförande är Russell Hogarth. Dr Hogarth är University Honorary Fellow, Community Engagement Ambassador och arbetar för Universitetet i Lancashire.

Kontakta oss gärna för mer information om CCG och des verksamhet eller för att at reda på hur Pongratz Consulting kan hjälpa er att ta del av finansieringför olika projekt som finns tillgängliga inom EU samarbetet, till exempel inom Horizon 2020, Eureka! eller Eureka! Eurostars.

Änvänd gärna vår online kontaktformulär eller skicka ett meddelande via epost till:

Ingemar.Pongratz(a)Pongratzconsulting.com

 

logo

 

Share Button

By admin

Ingemar Pongratz är konsult och EU expert med lång erfarenhet av att planera, skriva, administrera, kommunicera och rapportera EU-finansierade projekt.

Ingemar Pongratz tidigare erfarenhet inkluderar flera olika projekt såsom som tex ex Kollaborativa Projekt, Marie Curie projekt och Marie Curie programm. Ingemar Pongratz has framgångsrikt skrivit ansökningar som har resulterat i mer än 500 Million SEK för Pongratz Consulting kunder och andra organizationer.
Ingemar Pongratz har även lång erfarenhet av EU projekt kommunikation och har sammarbetat med stora organizationer som WWF för att kommunicera EU finansierade forskningsresultat till konsumenter. Ingemar Pongratz har även organiserat flera workshops, seminarier, EU Parlaments debatter och deltar aktivit inom olika utbildningsinsatser.
För hans arbete inom kommunikationsområdet så tilldelades Ingemar Pongratz Kommunikation Star priset för bästa EU projekt Kommunikation 2011.
Ingemar Pongratz har också en framgångsrikt backrund inom forskning och har publicerat ett 40 tal vetenskapliga artiklar, författat flera bok-kapitlar och även varit Editor och ansvarig för en bok som belyser riskerna associerade med kemiska kontaminenter i mat.
Ingemar Pongratz har även handledare erfarenhet av ett flertal Post-docs och doktorander.