Categories
Horizon 2020 Seminarium

Life Science och Horizon 2020

Life Science och Horizon 2020

LIF som är organisationen för de forskande läkemedelsbolagen i Sverige skall tillsammans med IML (Innovativa Mindre Life Science bolag) kommer att arrangera ett seminarium i Stockholm som skall belysa vilka möjligheter det finns för Life Science inom EU olika finansieringsprogram, framför allt inom Horizon 2020.

Ingemar Pongratz från Fenix Scientific AB / Pongratz Consulting kommer att delta i detta seminarium och presenterahur EU ansökningar skall planeras och vilka moment är viktiga att tänka när man strukturerar en Horizon 2020 projekt ansökan. Vi kommer även att presentera fördelarna som följer med Horizon 2020 deltagande

Vidare kommer LIF/IML seminariet att belysaläkemedelsbranschens syn på det Europeiska Forskningssamarbetet och Europeiska Forskningsfinansierings programmen och vilka möjligheter det finns för deltagarna

Under denna seminarium kommer Anders Blanck (vd på LIF) att ge en presentation som tar upp vilka möjligheter som finns för Europeiska Life Science företag inom Horizon 2020.

Blan gästarna finns även Alexander Natz som är VD och ansvarig för EUCOPE som representera små och stora föterat inom Life Science oh Pharma sektorn inom EU.

Vi hoppas även att EU Kommissionen kommer att finnas representerad bland talarna för denna workshop.

Workshopen kommer att gå av stapeln den 26 November 2014, på Tändstickspalatset i Stockholm.

Addressen dit är Västra Trädgårdsgatan 15.

Agendan (i PDF format) finns här: Inbj Worshop 20141126

För mer information om seminariet eller om Horizon 2020 programmet tveka inte att kontakta oss antigen via epost eller via online formuläret

Ingemar.Pongratz(a)pongratzconsulting.com

Stockholm

Share Button

By admin

Ingemar Pongratz är konsult och EU expert med lång erfarenhet av att planera, skriva, administrera, kommunicera och rapportera EU-finansierade projekt.

Ingemar Pongratz tidigare erfarenhet inkluderar flera olika projekt såsom som tex ex Kollaborativa Projekt, Marie Curie projekt och Marie Curie programm. Ingemar Pongratz has framgångsrikt skrivit ansökningar som har resulterat i mer än 500 Million SEK för Pongratz Consulting kunder och andra organizationer.
Ingemar Pongratz har även lång erfarenhet av EU projekt kommunikation och har sammarbetat med stora organizationer som WWF för att kommunicera EU finansierade forskningsresultat till konsumenter. Ingemar Pongratz har även organiserat flera workshops, seminarier, EU Parlaments debatter och deltar aktivit inom olika utbildningsinsatser.
För hans arbete inom kommunikationsområdet så tilldelades Ingemar Pongratz Kommunikation Star priset för bästa EU projekt Kommunikation 2011.
Ingemar Pongratz har också en framgångsrikt backrund inom forskning och har publicerat ett 40 tal vetenskapliga artiklar, författat flera bok-kapitlar och även varit Editor och ansvarig för en bok som belyser riskerna associerade med kemiska kontaminenter i mat.
Ingemar Pongratz har även handledare erfarenhet av ett flertal Post-docs och doktorander.