Categories
Framgångsrika Projekt

CommFABNET

CommFABNET:

CommFABNET är ett EU finansierad projekt som erhöll EU-bidrag 2012. CommFABnet är ett kommunikationsprojekt som skall avsevärt förbättra informationsflödet från EU finansierad forskning till olika målgrupper, intressenter och allmänheten.

ComFabNet, koordinerad av Youris.com, är en 2 MEUR projekt som startade  under 2012. Syftet med detta projekt är att stödja spridningen av EU-finansierade forskning inom livsmedelssektorn och fortsätta det framgångsrika arbete som initierades av CommNet, ett nätverk av kommunikatörer som startades 2005 av bland andra Ingemar Pongratz.

CommFABnet syftar till att etablera ett stort nätverk av kommunikationsansvariga / koordinatorer från projekt som finansieras inom ramen för FP6 “Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet” och FP7 “Livsmedel, jordbruk och fiske, samt bioteknik” program i syfte att identifiera och utnyttja framgångsrika strategier samt att  genomföra i gemensamma kommunikationinsatser för att nå ut till forskare, beslutsfattare, små och medelstora företag och andra intressenter och användare av forskningsresultaten.

Koordineras av Mario Martinolli och Youris.com CommFABNET kommer att ha stor påverkan i kommunikationsinsatserna i EU-finansierade projekt. Den CommFABNET projektet skrevs av bland andra Ingemar Pongratz och projektet startade 2012.

För mer information om programmet hittar du på COMMNET‘s hemsida.

Share Button

By admin

Ingemar Pongratz är konsult och EU expert med lång erfarenhet av att planera, skriva, administrera, kommunicera och rapportera EU-finansierade projekt.

Ingemar Pongratz tidigare erfarenhet inkluderar flera olika projekt såsom som tex ex Kollaborativa Projekt, Marie Curie projekt och Marie Curie programm. Ingemar Pongratz has framgångsrikt skrivit ansökningar som har resulterat i mer än 500 Million SEK för Pongratz Consulting kunder och andra organizationer.
Ingemar Pongratz har även lång erfarenhet av EU projekt kommunikation och har sammarbetat med stora organizationer som WWF för att kommunicera EU finansierade forskningsresultat till konsumenter. Ingemar Pongratz har även organiserat flera workshops, seminarier, EU Parlaments debatter och deltar aktivit inom olika utbildningsinsatser.
För hans arbete inom kommunikationsområdet så tilldelades Ingemar Pongratz Kommunikation Star priset för bästa EU projekt Kommunikation 2011.
Ingemar Pongratz har också en framgångsrikt backrund inom forskning och har publicerat ett 40 tal vetenskapliga artiklar, författat flera bok-kapitlar och även varit Editor och ansvarig för en bok som belyser riskerna associerade med kemiska kontaminenter i mat.
Ingemar Pongratz har även handledare erfarenhet av ett flertal Post-docs och doktorander.