Categories
EU finansiering Horizon 2020 Seminarium

Välkomna till vår Horizon 2020 workshop i Bryssel 2014-02-04/05

Pongratz Consulting-Eurida Research-EUCOPE
Pongratz Consulting-Eurida Research-EUCOPE

 

 

Pongratz Consulting, tillsammans med Eurida Research Management och EUCOPE (European Confederation of Pharmaceutical Entrepreneurs) organiserar en 2 dagar Horizon 2020 workshop i Bryssel mellan den 4-5 februari 2014.

Under denna workshop kommer vi att gå igenom EU strategier och den bakomliggande policyn som har påverkat Horizon 2020.

Vidare kommer vi att gå igenom den kommande utlysningar som EU komminssionen kommer att släppa December 2013.

Vi kommer att gå igenom programmen för Marie Sklodowska Curie, Excellent Forskning, och Samhällsutmaningar samt Horizon 2020 programmet för Små och Medelstora Företag..

Vi kommer att diskutera hur kommunikation och innovation skall ingå i kommande ansökningar och vikten av att inkludera interaktionen mellan olika samhällssektorer i kommande ansökningar.

Under workshopen kommer vi att beredda tillfälle för en frågestund mellan föreläsarna och deltagarna som har pågående ansökningar där vi kan ge råd om hur strukturen kan förbättras.

För mer detaljer besök hemsidan: www.pongratz-eurida-horizonworkshop.com.

Share Button

By admin

Ingemar Pongratz är konsult och EU expert med lång erfarenhet av att planera, skriva, administrera, kommunicera och rapportera EU-finansierade projekt.

Ingemar Pongratz tidigare erfarenhet inkluderar flera olika projekt såsom som tex ex Kollaborativa Projekt, Marie Curie projekt och Marie Curie programm. Ingemar Pongratz has framgångsrikt skrivit ansökningar som har resulterat i mer än 500 Million SEK för Pongratz Consulting kunder och andra organizationer.
Ingemar Pongratz har även lång erfarenhet av EU projekt kommunikation och har sammarbetat med stora organizationer som WWF för att kommunicera EU finansierade forskningsresultat till konsumenter. Ingemar Pongratz har även organiserat flera workshops, seminarier, EU Parlaments debatter och deltar aktivit inom olika utbildningsinsatser.
För hans arbete inom kommunikationsområdet så tilldelades Ingemar Pongratz Kommunikation Star priset för bästa EU projekt Kommunikation 2011.
Ingemar Pongratz har också en framgångsrikt backrund inom forskning och har publicerat ett 40 tal vetenskapliga artiklar, författat flera bok-kapitlar och även varit Editor och ansvarig för en bok som belyser riskerna associerade med kemiska kontaminenter i mat.
Ingemar Pongratz har även handledare erfarenhet av ett flertal Post-docs och doktorander.