Categories
Framgångsrika Projekt

CommFABNET

CommFABNET:

CommFABNET är ett EU finansierad projekt som erhöll EU-bidrag 2012. CommFABnet är ett kommunikationsprojekt som skall avsevärt förbättra informationsflödet från EU finansierad forskning till olika målgrupper, intressenter och allmänheten.

ComFabNet, koordinerad av Youris.com, är en 2 MEUR projekt som startade  under 2012. Syftet med detta projekt är att stödja spridningen av EU-finansierade forskning inom livsmedelssektorn och fortsätta det framgångsrika arbete som initierades av CommNet, ett nätverk av kommunikatörer som startades 2005 av bland andra Ingemar Pongratz.

CommFABnet syftar till att etablera ett stort nätverk av kommunikationsansvariga / koordinatorer från projekt som finansieras inom ramen för FP6 “Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet” och FP7 “Livsmedel, jordbruk och fiske, samt bioteknik” program i syfte att identifiera och utnyttja framgångsrika strategier samt att  genomföra i gemensamma kommunikationinsatser för att nå ut till forskare, beslutsfattare, små och medelstora företag och andra intressenter och användare av forskningsresultaten.

Koordineras av Mario Martinolli och Youris.com CommFABNET kommer att ha stor påverkan i kommunikationsinsatserna i EU-finansierade projekt. Den CommFABNET projektet skrevs av bland andra Ingemar Pongratz och projektet startade 2012.

För mer information om programmet hittar du på COMMNET‘s hemsida.

Share Button