Categories
Horizon 2020 Nyheter

Schweiz redo at ansluta sig till Horizon 2020

Schweiz redo at ansluta sig till Horizon 2020

av Ingemar Pongratz

Schweiz har länge deltagit i EU olika forskning program. Inför starten av EU Kommissionen Horizon 2020 forsknings och innovation finansieringsprogrammet var därför förväntningar höga att Schweiz skulle ansluta sig till Horizon 2020 och delta som associerad medlem i olika EU finansierade projekt.

Planerna grusades dock eftersom Schweiz införde lagstiftning som begränsade den fria rörligheten av EU medborgare i Schweiz. Deltagare från Schweiz kunde enbart delta i Horizon 2020 som “Third Country partners” och kunde därför inte räkna med automatisk finansiering från Horizon 2020. Senara träffade EU Kommissionen och Schweiz enöverenskommelse som öppnade delar av olika EU finansieringsprogram för forskare och organisationer med säte i Schweiz men fortafrande finns det restriktioner i stora delar delar av Horizon 2020 för deltagare från Schweiz.

Den Schweisiska regeringen har nyligen fattat ett beslut som syftar till att säkerställa den fria rörligheten av alla EU medborgare i Schweiz. Detta skulle då i sin tur öppna för deltagande i Horizon 2020 forsknings och innovations fonden.

Den Scheiziska regeringens beslut är dock inte godkänt av Parlamentet och det finns betydande motstånd mot detta beslut.

EU Kommissionen har också gjort klart att alla beslut som på något sätt begränsar den fria rörligheten av EU medborgare i Schweiz är inte förenliga med deltagande i till exempel Horizon 2020 och det återstår att se om EU Kommissionen godkänner den nya beslutet, som trots allt inför möjligheten till att begränsa invandringen.

Den nya lagen förväntas skrivas på och godkännas tidigt under sommaren 2016, och förhoppningarna är stora bland Schweiz forskare att det skall öppna möjligheterna att delta utan begränsningar i Horizon 2020.

Ingemar Pongratz etablerade Fenix Scientific AB / Pongratz Consulting. Vi stödjer olika organisationer ocg företag som vill söka EU finansiering för olika projekt: Kontakta oss gärna för att diskutera hur vi kan hjälpa er att söka EU finansiering. Använd gärna vår Online Kontaktformulär eller skicka en epost till:

Ingemar.Pongratz (a) pongratzconsulting.com

Stockholm March 2016 by Ingemar Pongratz
Stockholm March 2016 by Ingemar Pongratz
Share Button

By admin

Ingemar Pongratz är konsult och EU expert med lång erfarenhet av att planera, skriva, administrera, kommunicera och rapportera EU-finansierade projekt.

Ingemar Pongratz tidigare erfarenhet inkluderar flera olika projekt såsom som tex ex Kollaborativa Projekt, Marie Curie projekt och Marie Curie programm. Ingemar Pongratz has framgångsrikt skrivit ansökningar som har resulterat i mer än 500 Million SEK för Pongratz Consulting kunder och andra organizationer.
Ingemar Pongratz har även lång erfarenhet av EU projekt kommunikation och har sammarbetat med stora organizationer som WWF för att kommunicera EU finansierade forskningsresultat till konsumenter. Ingemar Pongratz har även organiserat flera workshops, seminarier, EU Parlaments debatter och deltar aktivit inom olika utbildningsinsatser.
För hans arbete inom kommunikationsområdet så tilldelades Ingemar Pongratz Kommunikation Star priset för bästa EU projekt Kommunikation 2011.
Ingemar Pongratz har också en framgångsrikt backrund inom forskning och har publicerat ett 40 tal vetenskapliga artiklar, författat flera bok-kapitlar och även varit Editor och ansvarig för en bok som belyser riskerna associerade med kemiska kontaminenter i mat.
Ingemar Pongratz har även handledare erfarenhet av ett flertal Post-docs och doktorander.