Categories
Kommunikation Möte Nyheter Sammarbete

EU och Brasilien undertecknar avtal om 5G teknologi

EU och Brasilien undertecknar avtal om 5G teknologi

 

Av Ingemar Pongratz

 

EU Kommissionen har nyligen undertecknat ett avtal med Brasilien som syftar till att utveckla nästa generationens mobil teknologi. Science|Business rapporterar att avtalet undertecknades av EU Kommissionären för digitala frågor (DG-CONNECT), Günther H. Oettinger.

Avtalet med Brasilien görs inom ramen för EU Kommissionens Horizon 2020 Fonden som syftar till att finansiera olika forsknings och innovation projekt. Avtalet inom 5G teknologi med Brasilien är ett i raden av liknande avtal som EU Kommissionen har tecknad inom ramen av 5G mobil kommunikation, tex så finns redan avtal med Kina, Syd-Korea och Japan redan på plats. Inom ramen för avtalet mellan EU Kommissionen så kommer Brasilien och EU förhandla praktiska frågor som till exempel vilka frekvenser som kommer att användas, vilka tjänster skall levereras till användarna och vilka regulatoriska frågor som finns och måste klarläggas för att EU-Brasilien samarbetet skall bli en framgång.

För att finansiera delar av detta arbete har EU Kommissionen avdelat 700 millioner EUR som skall tas inom ramen för Horizon 2020. Detta kan sägas är också inom ramen för tidigare beslut från EU Kommissionen att Horizon 2020 skall i högre grad användas för att stödja EU och europeiskt policy arbete.

EU Kommissionen förväntar sig också att telekom industrin kommer att vara med att finansiera detta avtal.

Ingemar Pongratz, som etablerade Fenix Scientific AB / Pongratz Consulting hjälper företag och organisationer att söka olika sorters offentlig finansiering, inklusive EU finansiering från Horizon 2020. Välkommen att kontakta oss och diskuera hur vi kan hjälpa med att planera och utforma din EU projekt ansökan. Använd gärna vår online kontaktformulär eller skicka en epost till:

 

Ingemar.Pongratz (a) pongratzconsulting.com

The road ahead by Ingemar Pongratz
The road ahead by Ingemar Pongratz
Share Button

By admin

Ingemar Pongratz är konsult och EU expert med lång erfarenhet av att planera, skriva, administrera, kommunicera och rapportera EU-finansierade projekt.

Ingemar Pongratz tidigare erfarenhet inkluderar flera olika projekt såsom som tex ex Kollaborativa Projekt, Marie Curie projekt och Marie Curie programm. Ingemar Pongratz has framgångsrikt skrivit ansökningar som har resulterat i mer än 500 Million SEK för Pongratz Consulting kunder och andra organizationer.
Ingemar Pongratz har även lång erfarenhet av EU projekt kommunikation och har sammarbetat med stora organizationer som WWF för att kommunicera EU finansierade forskningsresultat till konsumenter. Ingemar Pongratz har även organiserat flera workshops, seminarier, EU Parlaments debatter och deltar aktivit inom olika utbildningsinsatser.
För hans arbete inom kommunikationsområdet så tilldelades Ingemar Pongratz Kommunikation Star priset för bästa EU projekt Kommunikation 2011.
Ingemar Pongratz har också en framgångsrikt backrund inom forskning och har publicerat ett 40 tal vetenskapliga artiklar, författat flera bok-kapitlar och även varit Editor och ansvarig för en bok som belyser riskerna associerade med kemiska kontaminenter i mat.
Ingemar Pongratz har även handledare erfarenhet av ett flertal Post-docs och doktorander.