Categories
Horizon 2020 Nyheter

EFSI Rapport

Av Ingemar Pongratz

EFSI Rapport

Vi på Fenix Scientific AB / Pongratz Consulting har följt utveckligen av EFSI det vill säga European Fund for Strategic Investments eller som den också kallas Juncker planen. Juncker planen kom till stånd efter att EU Kommissionen byte ledning av Claude Juncker tog över. Juncker planen mötes av intensiv debatt eftersom finansiering av EFSI skedde på bekostnad av bland annat Connecting Europe Facility (CEF)och Horizon 2020 fonden for Forskning av Innovation.

EU Kommissionen etablerade EFSI trots all motstånd från olika Europeiska aktörer, inklusive Europeiska Universitet och Forskningsinstitut som menade att EFSI skulle dränera Horizon 2020 och EU innovationspotential.

EU Kommissionen och förespråkarna av EFSI menade dock att det Europa var och fortfarande är i stort behov kapital för att genomföra nödvändiga investeringar och att EU Kommissionen genom att tillföra finansiella medel skulle kunna mobilisera privat kapital som då skulle vara med och finansiera EFSI.

EFSI etablerades 2015 och har varit aktivt i ca 6-9 månader. Vad har då hänt? Vi kommer här med en EFSI Rapport

EU Kommissionen har nyligen publicerat en uppdatering av vad EFSI har åstadkommit hittills. EU Kommissionen rapporterar att EFSI har hittills betalat ut (eller godkänt) 6,5 miljarder EUR som skall användas som lån för olika investeringar. EU Kommissionen beräknar att dessa medel har attraherat nära 50 miljarder EUR motfinansiering.

EU Kommissionen informerar att EFSI medlen har använts för flera olika projekt till exempel för att investera i förnyelsebar energi, Alzheimer forskning inom pharma industrin, uppgraderingar av befintliga industrier inom tillverknings industrin, byggande av sjukhus. Andra investeringar göras i flera länder för att förbättra tillgången av lån för SME.

En blandad kompott med andra ord.

Det är alltså värt att notera att EFSI har kommit väl igång med sin verksamhet och att även industrinära F&U verksamhet har fått finansiering via lån.

 

Ingemar Pongratz etablerade Fenix Scientific AB / Pongratz Consulting för att tillhandahålla tjänster för företag och organisationer som vill söka EU finansiering för olika projekt. För att komma i kontakt med oss använd gärna vår Online Kontakt Formulär eller skicka epost till:

Ingemar.Pongratz (a) pongratzconsulting.com

Kungliga biblioteket av Ingemar Pongratz
Kungliga biblioteket av Ingemar Pongratz
Share Button

By admin

Ingemar Pongratz är konsult och EU expert med lång erfarenhet av att planera, skriva, administrera, kommunicera och rapportera EU-finansierade projekt.

Ingemar Pongratz tidigare erfarenhet inkluderar flera olika projekt såsom som tex ex Kollaborativa Projekt, Marie Curie projekt och Marie Curie programm. Ingemar Pongratz has framgångsrikt skrivit ansökningar som har resulterat i mer än 500 Million SEK för Pongratz Consulting kunder och andra organizationer.
Ingemar Pongratz har även lång erfarenhet av EU projekt kommunikation och har sammarbetat med stora organizationer som WWF för att kommunicera EU finansierade forskningsresultat till konsumenter. Ingemar Pongratz har även organiserat flera workshops, seminarier, EU Parlaments debatter och deltar aktivit inom olika utbildningsinsatser.
För hans arbete inom kommunikationsområdet så tilldelades Ingemar Pongratz Kommunikation Star priset för bästa EU projekt Kommunikation 2011.
Ingemar Pongratz har också en framgångsrikt backrund inom forskning och har publicerat ett 40 tal vetenskapliga artiklar, författat flera bok-kapitlar och även varit Editor och ansvarig för en bok som belyser riskerna associerade med kemiska kontaminenter i mat.
Ingemar Pongratz har även handledare erfarenhet av ett flertal Post-docs och doktorander.

One reply on “EFSI Rapport”