Categories
Sammarbete

Pongratz Consulting inbjuden till IML

Pongratz Consulting inbjuden till IML

Under senaste årsmöte som IML höll så bjöd IML (Innovativa Mindre Life Sicnece Företag), Fenic Scientific / Pongratz Consulting att ingå i denna organisation för att stödja IML och dess medlemmar med att öka deras deltagande i olika EU finansierade projekt, via tex EUROSTARS eller Horizon 2020 projekt.

LOGO IML 214x64

IML representerar forskande småföretag med forksning i Sverige. Dessa företag har som gemmensamt målsättning att förbättra vilkoren för patienter genom att säkerställa att alla patienter får tillgång till de bästa vården som finns att tillgå.

IML arbetar därför aktivt för att säkerställa att Hälso och Sjukvården snabbt tar till sig ny kunskap för att minska patienternas lidande och obehag.

Gemmensamt för dessa företag är behovet av finansiering.

Pongratz Consulting är därför mycket glada över att ha blivit tillfrågade att ingå i IML för att hjälpa dereas medlemmar att söka olika former av EU finansiering.

Tillsammans med IML kommer vi nu att arbeta aktivt för att öka IML Europeiska närvara och förbättra IML medlemmars möjligheter att komma i kontakt med EU projekt och EU finansiering.

EU flags

Vi kommer att börja planera olika aktivitet snart som vi kommer att presentera här

 

Share Button

By admin

Ingemar Pongratz är konsult och EU expert med lång erfarenhet av att planera, skriva, administrera, kommunicera och rapportera EU-finansierade projekt.

Ingemar Pongratz tidigare erfarenhet inkluderar flera olika projekt såsom som tex ex Kollaborativa Projekt, Marie Curie projekt och Marie Curie programm. Ingemar Pongratz has framgångsrikt skrivit ansökningar som har resulterat i mer än 500 Million SEK för Pongratz Consulting kunder och andra organizationer.
Ingemar Pongratz har även lång erfarenhet av EU projekt kommunikation och har sammarbetat med stora organizationer som WWF för att kommunicera EU finansierade forskningsresultat till konsumenter. Ingemar Pongratz har även organiserat flera workshops, seminarier, EU Parlaments debatter och deltar aktivit inom olika utbildningsinsatser.
För hans arbete inom kommunikationsområdet så tilldelades Ingemar Pongratz Kommunikation Star priset för bästa EU projekt Kommunikation 2011.
Ingemar Pongratz har också en framgångsrikt backrund inom forskning och har publicerat ett 40 tal vetenskapliga artiklar, författat flera bok-kapitlar och även varit Editor och ansvarig för en bok som belyser riskerna associerade med kemiska kontaminenter i mat.
Ingemar Pongratz har även handledare erfarenhet av ett flertal Post-docs och doktorander.