Categories
Sammarbete

Pongratz Consulting inbjuden till IML

Pongratz Consulting inbjuden till IML

Under senaste årsmöte som IML höll så bjöd IML (Innovativa Mindre Life Sicnece Företag), Fenic Scientific / Pongratz Consulting att ingå i denna organisation för att stödja IML och dess medlemmar med att öka deras deltagande i olika EU finansierade projekt, via tex EUROSTARS eller Horizon 2020 projekt.

LOGO IML 214x64

IML representerar forskande småföretag med forksning i Sverige. Dessa företag har som gemmensamt målsättning att förbättra vilkoren för patienter genom att säkerställa att alla patienter får tillgång till de bästa vården som finns att tillgå.

IML arbetar därför aktivt för att säkerställa att Hälso och Sjukvården snabbt tar till sig ny kunskap för att minska patienternas lidande och obehag.

Gemmensamt för dessa företag är behovet av finansiering.

Pongratz Consulting är därför mycket glada över att ha blivit tillfrågade att ingå i IML för att hjälpa dereas medlemmar att söka olika former av EU finansiering.

Tillsammans med IML kommer vi nu att arbeta aktivt för att öka IML Europeiska närvara och förbättra IML medlemmars möjligheter att komma i kontakt med EU projekt och EU finansiering.

EU flags

Vi kommer att börja planera olika aktivitet snart som vi kommer att presentera här

 

Share Button