Categories
EU finansiering Horizon 2020

Bryssel workshop avslutad

Bryssel workshop avslutad

1391697725580Pongratz Consulting-Eurida Research EUCOPE workshopen “En Route to Horizon 2020” avslutades i Bryssel. Under två intensiva dagar dagar presenterade i ett flertal viktiga punkter om hur EU Horizon 2020 programmet är uppbyggd, hur den kommer att implmenteras och vilka EU prioriteringar ligger bakom Horiozn 2020.

Vi och workshopens deltagare fick även tillfälle att höra på när Dr Rudolf Strohmeier fråmn EU Kommissionen fick tillfälla att presentera hur EU Komissione ser på Horizon 2020 och även andra finansierings instrument som tex IMI 2. Det är intrassant att höra att det kommer att läggas nya EU förslag till Parlamentet på hur IMI skall implementeras i framtiden.

Deltagarna fick även tillfälla att ta del av hur EUROSTARS programmet skall implementeras och till slut fick vi även ta del av planerna som deltagarna har inför Horizon 2020.

Vi vill tacka alla deltagarna för deras intresse och vi kommer att publicera mer information här och på workshopen hemsida.

 

 

Share Button

By admin

Ingemar Pongratz är konsult och EU expert med lång erfarenhet av att planera, skriva, administrera, kommunicera och rapportera EU-finansierade projekt.

Ingemar Pongratz tidigare erfarenhet inkluderar flera olika projekt såsom som tex ex Kollaborativa Projekt, Marie Curie projekt och Marie Curie programm. Ingemar Pongratz has framgångsrikt skrivit ansökningar som har resulterat i mer än 500 Million SEK för Pongratz Consulting kunder och andra organizationer.
Ingemar Pongratz har även lång erfarenhet av EU projekt kommunikation och har sammarbetat med stora organizationer som WWF för att kommunicera EU finansierade forskningsresultat till konsumenter. Ingemar Pongratz har även organiserat flera workshops, seminarier, EU Parlaments debatter och deltar aktivit inom olika utbildningsinsatser.
För hans arbete inom kommunikationsområdet så tilldelades Ingemar Pongratz Kommunikation Star priset för bästa EU projekt Kommunikation 2011.
Ingemar Pongratz har också en framgångsrikt backrund inom forskning och har publicerat ett 40 tal vetenskapliga artiklar, författat flera bok-kapitlar och även varit Editor och ansvarig för en bok som belyser riskerna associerade med kemiska kontaminenter i mat.
Ingemar Pongratz har även handledare erfarenhet av ett flertal Post-docs och doktorander.