Categories
Möte Seminarium

Pongratz Consulting i Camerino

Pongratz Consulting i Camerino:

Panorama-

Ingemar Pongratz, som etablerade Fenix Scientific AB och Pongratz Consulting kommer att delta som talare och moderator i kursen:

Summer school on Nutrigenomics

 

Denna vetenskapliga kurs organiseras av Professor Rosita Gabbianelli från Universitet i Camerino. Kommer kommer att vara mellan den September 1 and September 5, 2014.

Under denna vetenskapliga workshop kommer deltagarna att ta del av de senaste vetenskapliga rönen inom olika områden som till exempel molekylär nutrition, nuklära receptorer, epigenomic, genomic och hur kosten påverkar hälsan och uppkomsten av olika kost-relaterade sjukdomar

I workshopen i Camerino kommer Ingemar Pongratz att presentera om hur kost-relaterade ämnen påverkar celler via Aryl Hydrocarbon receptor (AhR) och hur olika cellulära signalleringsvägar regleras av AhR receptorn.

Vi är mycket glada över denna möjlighet att aktivt delta i denna kurs och att under krusen kunna nätverka med top-forskare inom olika vetenskpapliga discipliner. Genom att delta i denna kurs kommer Fenix Scientific AB / Pongratz Consulting att kunna bibehålla och öka sin vetenskapliga spetskompetens och vdare kommer vi att få möjligheten att öka vår nätverk inför kommande aktiviteter som till exempel nya Horizon 2020 finansierade EU projekt.

Genom att delta i denna kurs kommer vi även få möjlighet att presentera Fenix Scientific AB vetenskapliga målsättningar och etablera nya sammarbeten med andra grupper.

Tveka inte att kontakta oss för att veta mer om hur vi kan hjälpa er, använd gärna vår online kontakt formulär eller skicka en epost till

Ingemar.Pongratz(a)pongratzconsulting.com

images

Share Button

By admin

Ingemar Pongratz är konsult och EU expert med lång erfarenhet av att planera, skriva, administrera, kommunicera och rapportera EU-finansierade projekt.

Ingemar Pongratz tidigare erfarenhet inkluderar flera olika projekt såsom som tex ex Kollaborativa Projekt, Marie Curie projekt och Marie Curie programm. Ingemar Pongratz has framgångsrikt skrivit ansökningar som har resulterat i mer än 500 Million SEK för Pongratz Consulting kunder och andra organizationer.
Ingemar Pongratz har även lång erfarenhet av EU projekt kommunikation och har sammarbetat med stora organizationer som WWF för att kommunicera EU finansierade forskningsresultat till konsumenter. Ingemar Pongratz har även organiserat flera workshops, seminarier, EU Parlaments debatter och deltar aktivit inom olika utbildningsinsatser.
För hans arbete inom kommunikationsområdet så tilldelades Ingemar Pongratz Kommunikation Star priset för bästa EU projekt Kommunikation 2011.
Ingemar Pongratz har också en framgångsrikt backrund inom forskning och har publicerat ett 40 tal vetenskapliga artiklar, författat flera bok-kapitlar och även varit Editor och ansvarig för en bok som belyser riskerna associerade med kemiska kontaminenter i mat.
Ingemar Pongratz har även handledare erfarenhet av ett flertal Post-docs och doktorander.