Categories
Horizon 2020 Kommunikation Nyheter

Ny expertis inom Pongratz Consulting

Ny expertis inom Pongratz Consulting

Miia Klingstedt, foto av Christin Sylvander
Miia Klingstedt, foto av Christin Sylvander

Ingemar Pongratz from Fenix Scientific AB / Pongratz Consulting har etablerat ett samarbete med Dr Miia Klingstedt.

Miia Klingestedt har forskningsbackgrund och studerade Materialkemi på Stockholms Universitet i Professor Osamu Terasakis grupp. Miia Klingstedt forskade inom strukturkemi och elektron mikroskopi.

Efter sitt arbete inom forskning så tog Miia intresse för entreprenörskap över och hon etablerade ett företag som arbetar med web-utveckling. Miia har där dragit nytta av sin forskningserfarenhet och behovet att arbeta både innovativt oh kreativt och kombinerat detta med entreprenörskap.

Hon engagerar sig lätt i olika projekt och är mycket intresserad av att hjälpa företag att ta fram nya produkter och tjänster och presentera dessa så att de når marknaden. Precis som i tex Horizon 2020 som syftar att stärka Europas innovationskraft och hjälpa olika EU föreatg att producera och ta fram nya produkter och tjänster.

Miia Klingstedt är mycket intresserad av kommunikation och har en passion för att få fram essensen hos ett företag eller en produkt och omsätta i en presentation kring företaget, produkten eller forskningsämne så att detta når nya marknader. Hennes expertis kommer att ge mycket våra kunder mycket värde, och Pongratz Consulting kan på detta sätt öka sin kunskapsbas så att vi nu har spetskompetens inom Materialkemi ocj ICT och täcker flera forksningsområden utöver medicin, life sciences och nutrition.

Om ni vill veta mer om hur Pongratz Consulting kan hjälpa er med att förverkliga olika projekt och finna EU finansiering tveka inte att kontakta oss, antingen via kontakt formuläret eller via epost.

Ingemar.Pongratz(a)pongratzconsulting.com

Share Button

By admin

Ingemar Pongratz är konsult och EU expert med lång erfarenhet av att planera, skriva, administrera, kommunicera och rapportera EU-finansierade projekt.

Ingemar Pongratz tidigare erfarenhet inkluderar flera olika projekt såsom som tex ex Kollaborativa Projekt, Marie Curie projekt och Marie Curie programm. Ingemar Pongratz has framgångsrikt skrivit ansökningar som har resulterat i mer än 500 Million SEK för Pongratz Consulting kunder och andra organizationer.
Ingemar Pongratz har även lång erfarenhet av EU projekt kommunikation och har sammarbetat med stora organizationer som WWF för att kommunicera EU finansierade forskningsresultat till konsumenter. Ingemar Pongratz har även organiserat flera workshops, seminarier, EU Parlaments debatter och deltar aktivit inom olika utbildningsinsatser.
För hans arbete inom kommunikationsområdet så tilldelades Ingemar Pongratz Kommunikation Star priset för bästa EU projekt Kommunikation 2011.
Ingemar Pongratz har också en framgångsrikt backrund inom forskning och har publicerat ett 40 tal vetenskapliga artiklar, författat flera bok-kapitlar och även varit Editor och ansvarig för en bok som belyser riskerna associerade med kemiska kontaminenter i mat.
Ingemar Pongratz har även handledare erfarenhet av ett flertal Post-docs och doktorander.